DanAds: Technoleg Hysbysebu Hunan Wasanaeth i Gyhoeddwyr

Amser Darllen: 6 Cofnodion Mae hysbysebu rhaglennol (awtomeiddio prynu a gwerthu hysbysebu ar-lein) wedi bod yn staple i farchnatwyr modern ers blynyddoedd lawer ac mae'n hawdd gweld pam. Mae'r gallu i brynwyr cyfryngau ddefnyddio meddalwedd i brynu hysbysebu wedi chwyldroi'r gofod hysbysebu digidol, gan ddileu'r angen am brosesau llaw traddodiadol fel ceisiadau am gynigion, tendrau, dyfynbrisiau, ac, yn fwyaf nodedig, negodi dynol. Hysbysebu rhaglenadwy traddodiadol, neu hysbysebu rhaglennol gwasanaeth rheoledig fel y cyfeirir ato weithiau,

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae fideo yn un maes rydw i wir yn ceisio ei rampio i fyny eleni. Yn ddiweddar, fe wnes i bodlediad gydag Owen o The Video Marketing School ac fe wnaeth fy ysgogi i roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Fe wnes i lanhau fy sianeli YouTube yn ddiweddar - i mi yn bersonol ac i mi Martech Zone (tanysgrifiwch os gwelwch yn dda!) ac rydw i'n mynd i barhau i weithio ar recordio rhai fideos da yn ogystal â gwneud mwy o fideo amser real. Fe wnes i adeiladu

Marchnata Cenedlaethau: Sut Mae Pob Genhedlaeth Wedi Addasu I Dechnoleg a'i Ddefnyddio

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae'n eithaf cyffredin imi griddfan pan welaf ryw erthygl yn curo Millennials neu'n gwneud beirniadaeth ystrydebol ofnadwy arall. Fodd bynnag, nid oes fawr o amheuaeth nad oes tueddiadau ymddygiadol naturiol rhwng cenedlaethau a'u perthynas â thechnoleg. Rwy'n credu ei bod hi'n ddiogel dweud, ar gyfartaledd, nad yw cenedlaethau hŷn yn oedi cyn codi'r ffôn ac yn galw rhywun, tra bydd pobl iau yn neidio at neges destun. Mewn gwirionedd, mae gennym gleient hyd yn oed sydd

Moosend: Holl Nodweddion Awtomeiddio Marchnata i Adeiladu, Profi, Tracio a Thyfu Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Un agwedd gyffrous ar fy niwydiant yw'r arloesi parhaus a'r gost ddramatig mewn cost ar gyfer llwyfannau awtomeiddio marchnata soffistigedig iawn. Lle bu busnesau unwaith yn gwario cannoedd o filoedd o ddoleri (ac yn dal i wneud) ar gyfer llwyfannau gwych ... nawr mae'r costau wedi gostwng yn sylweddol tra bod y setiau nodwedd yn parhau i wella. Yn ddiweddar roeddem yn gweithio gyda chwmni cyflawni ffasiwn menter a oedd yn barod i arwyddo contract ar gyfer platfform a fyddai’n costio dros hanner miliwn o ddoleri iddynt

accessiBe: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Fynd i'r Afael â Hygyrchedd Safle

Amser Darllen: 3 Cofnodion Er bod rheoliadau ar gyfer hygyrchedd safleoedd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, mae cwmnïau wedi bod yn araf yn ymateb. Nid wyf yn credu ei fod yn fater o empathi na thosturi ar ochr corfforaethau ... Rwy'n wirioneddol gredu bod cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Fel enghraifft, Martech Zone yn graddio'n wael am ei hygyrchedd. Dros amser, rwyf wedi bod yn gweithio i wella'r codio, y dyluniad a'r metadata sydd eu hangen ... ond prin y gallaf gadw i fyny â dim ond cadw

Froala: Gwella'ch Llwyfan Gyda Golygydd Testun Cyfoethog WYSIWYG dan Sylw Llawn

Amser Darllen: 4 Cofnodion Golygydd Testun Cyfoethog Froala WYSIWYG

Trawsnewid Digidol a Pwysigrwydd Integreiddio Gweledigaeth Strategol

Amser Darllen: 4 Cofnodion Un o'r ychydig leininau arian o argyfwng COVID-19 i gwmnïau fu'r cyflymiad angenrheidiol o drawsnewid digidol, a brofwyd yn 2020 gan 65% o gwmnïau yn ôl Gartner. Mae wedi bod yn gyflym gan fod busnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w dull. Gan fod y pandemig wedi cadw llawer o bobl i osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn siopau a swyddfeydd, mae sefydliadau o bob math wedi bod yn ymateb i gwsmeriaid sydd â gwasanaethau digidol mwy cyfleus. Er enghraifft, cyfanwerthwyr a chwmnïau B2B