Pam mae technoleg yn dod yn hanfodol i lwyddiant bwyty

technoleg bwyty

Mae gennym ni bodlediad anhygoel a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir gyda Shel Israel am ei lyfr, Haelioni Lethal. Un o'r pynciau a'm trawodd yn y sgwrs oedd faint o'r technolegau sydd wedi'u rhoi ar waith i gynyddu cynhyrchiant a chywirdeb o amgylch cwsmeriaid sydd newydd roi'r rheolaeth ar y trafodiad o fewn dwylo'r cwsmer.

Mae'n debyg nad oes mwy o her na rhedeg bwyty llwyddiannus y dyddiau hyn. Rhwng costau ynni, trosiant gweithwyr, rheoliadau, a miliwn o bethau eraill a all herio bwyty - nawr rydym wedi grymuso pob noddwr i adolygu'r bwyty ar-lein. Nid wyf yn dweud bod hynny'n beth drwg - ond nid yw profiad bwyty yn ddim llai na gwyrth i'w wneud yn hollol ddymunol. Os yw'n fwyty gwych, bydd pobl yn cwyno am yr aros a'r gwasanaeth. Os yw'n bryd bwyd anhygoel, mae'n debyg ei bod wedi cymryd gormod o amser i gyrraedd eich bwrdd. Os yw'n noson anarferol o brysur, gall y staff fod yn fyr ac yn ddi-sylw.

Lle mae technoleg yn helpu perchnogion bwytai yw trwy rymuso cwsmeriaid i fod wrth y llyw. Dyma 9 technoleg wahanol nad ydyn nhw'n helpu yn unig - ond sy'n dod yn hanfodol i brofiad y bwyty:

 • Cyfryngau Cymdeithasol - yn hytrach nag aros i gael eich rhwygo ar Yelp, mae darparu tudalen cyfryngau cymdeithasol lle gallwch agor deialog gyda chwsmeriaid a'u cadw i ddod yn ôl yn fusnes gwych.
 • Gwefan - ychwanegwch eich bwydlen, map gyda chyfarwyddiadau, oriau, rhif ffôn ... neu hyd yn oed fideo byw ar-lein fel y gall cwsmeriaid gael yr holl help sydd ei angen arnynt.
 • Safleoedd Adolygu - cadwch eich data yn ffres ac ymateb i adborth ar wefannau adolygu.
 • Blog - mae'r mwyafrif o berchnogion bwytai yn fawr yn y gymuned, yn helpu i godi arian neu ddarparu ar gyfer gwibdeithiau. Gadewch i bobl wybod y da rydych chi'n ei wneud gyda blog!
 • Wi-fi - gwneud y bobl ifanc yn hapus a lleihau'r hyn sy'n ymddangos fel aros hir trwy ganiatáu i gwsmeriaid fynd ar-lein. Mae rhai systemau yn caniatáu ichi ddal data cofrestru ar gyfer y rhai sy'n defnyddio'ch wi-fi fel y gallwch eu cael ar eich rhestr e-bost.
 • Archebion Ar-lein - arddangoswch erioed ac nid yw'ch enw ar y rhestr archebu? Ychwanegwch archebion ar-lein fel y gall pobl fod yn sicr eu bod yn y system ac yn gwybod pryd i arddangos.
 • Archebu symudol - mae datblygiadau mewn technoleg yn ei gwneud hi'n bosibl cymryd archebion ar-lein, cymryd allan a hyd yn oed archebion bwrdd trwy ddyfeisiau symudol. Mae'r archebion a wneir gan y cwsmer bob amser yn gywir!
 • Cwponau Digidol - Mae cwponau SMS a neges destun, cwponau e-bost a rhaglenni teyrngarwch yn cadw cwsmeriaid i ddod yn ôl.
 • Hunan-dalu - dim mwy yn aros am y siec. Mae rhoi llechen gyda derbynebau e-bost yn gadael i bobl dalu a gadael gyda llai yn ôl ac ymlaen gyda'ch staff.

Mae cwsmeriaid bwytai wrth eu bodd â thechnoleg oherwydd eu bod yn cyfateb i wasanaeth cyflymach ac, yn y pen draw, profiad bwyta gwell. Maen nhw'n chwilio am eich gwefan, p'un a oes gennych wi-fi, archebion ac archebu symudol ai peidio. Maent yn darllen adolygiadau ac yn edrych ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. Ydych chi'n eu hennill gyda thechnoleg neu'n eu colli i gystadleuydd?

Bwytai-Technoleg

ir? t = marketingtechblog 20 & l = as2 & o = 1 & a = 1517365899

3 Sylwadau

 1. 1

  Infograffig gwych. Rwy'n gweithio gyda REVTECH Accelerator yn Dallas sy'n arbenigo mewn dod ag arloesedd i'r farchnad ar gyfer y diwydiannau Bwyty, Manwerthu a Lletygarwch. Rydym yn gweld cyfle aruthrol gyda busnesau newydd yn canolbwyntio ar gynyddu rhyngweithio â chwsmeriaid. Amserau cyffrous. Diolch am eich erthygl.

 2. 3

  Rydym yn gwneud apiau symudol yn ninasoedd cyrchfannau mwyaf llwyddiannus y wlad - Miami, ac mae perchnogion bwytai yn canolbwyntio'n llwyr ar werthiannau mewn-app gyda gwerthwyr fel Eat24 a Postmates. Fodd bynnag, mae'n well gan rai perchnogion adeiladu eu apps eu hunain, gan fod hynny'n arbed arian ar% comisiwn yn y tymor hir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.