Beth Ydyn Ni Ar Goll? Neu Pwy Sy'n Ar Goll Ni?

Brenhinoedd Arrington ScobleMae Robert Scoble yn gofyn, Beth mae'r blogwyr technoleg ar goll? Eich busnes!

Fe darodd y post nerf gyda mi. Mae Robert yn llygad ei le!

Wrth imi ddarllen fy mhorthwyr RSS yn ddyddiol, rydw i wedi blino ar yr un crap dro ar ôl tro. A yw Microsoft ac Yahoo! siarad eto? A yw Steve Jobs yn dal i redeg Apple? Wrth i Facebook barhau i dyfu yn esbonyddol, a fydd y refeniw ad yn parhau i sugno? Beth mae pob sylfaenydd pob mega-dot-com yn ei wneud heddiw? Pwy fydd yn cael y stori gyntaf, TechCrunch, Mashable, Slashdot, VentureBeat or Techmeme?

Blahhh, blahhh, blahhh…

ZZZZZzzzzzzzzzz….

Wnes i erioed ddarllen am y busnesau rydw i'n gweithio gyda nhw'n ddyddiol ar y safleoedd hynny. Efallai y byddech chi'n meddwl nad oedd unrhyw gychwyniadau eraill yn y wlad pe bai'r cyfan a wnaethoch yn cael ei ddarllen y blogiau brenhinol. Nid yw'r rhai ohonom nad ydyn nhw'n ddisgynyddion breindal dot-com wedi bod yn eistedd ar ymyl ein gyrfaoedd cyfan. Rydyn ni wedi bod yn gweithio yr un mor galed â'r rhai ar y cylch mewnol i adeiladu cwmnïau llwyddiannus. Rydym ni wedi busnesau llwyddiannus - ond mae breindal yn tueddu i beidio â chymysgu gwaed â'r werin gyffredin.

A bod yn onest, rwy'n credu bod y rhai ohonom y tu allan i'r royals yn gwneud gwaith gwell ohono. Rydym yn adeiladu busnesau llwyddiannus heb y penawdau, heb y cyfalaf menter, a heb allu deialu rhestr pwy-pwy o biliwnyddion i ariannu ein syniad mawr nesaf. Nid ydym yn ceisio creu argraff ar ein gilydd, rydym yn ceisio helpu ein cymdogion. Rydyn ni'n galw ein ffrindiau i fyny, yn torchi ein llewys, ac yn rhoi nosweithiau a phenwythnosau i gyflawni'r gwaith. Nid ydym yn mesur llwyddiant mewn penawdau a thablau Foosball, rydym yn ei fesur mewn cyflogaeth ac elw.

Nid wyf yn cwyno - rwy'n hyderus bod miloedd o gychwyniadau technoleg ledled y wlad sy'n cael effaith gadarnhaol ar fusnesau ond byth yn gwneud penawdau y blogiau brenhinol. Roeddwn i'n meddwl bod y Ail-frandio a chynhadledd Webtrends yn enfawr! Ahh ... ond doedden nhw ddim yn Redmond ... maen nhw'n dod o Portland. Dim breindal yno!

O ganlyniad, rhoddais y gorau i roi sylw iddynt a throi fy mlog i mewn - at y gymuned a ffrindiau yr hoffwn weithio gyda nhw. Os byddaf yn digwydd mynd allan o'r dref, ceisiaf ysgrifennu am sut y bydd hynny'n effeithio ar fy nghwsmeriaid a'm darllenwyr.

Os Arrington a Scoble wir eisiau helpu i gyrraedd busnesau ac adrodd ar yr hyn sy'n effeithio arnyn nhw, yna mae angen iddyn nhw fynd ar y ffordd a dadwisgo rhai o'r gemau hyn sydd ledled y wlad. Mae Robert yn gofyn pa blogwyr y dylai fod yn eu dilyn ... byddwn yn argymell iddo ddewis un ym mhob ardal fetropolitan fawr. Bydd ychwanegu 50 o flogwyr at ei restr ddarllen yn agor ei lygaid!

Rhoi'r gorau i newyddion adfywiol bod pawb arall yn rhoi sylw a dod o hyd i'r nesaf Twitter, Y nesaf Facebook neu hyd yn oed y nesaf google. Diffoddwch eich peiriant ateb, caewch eich blwch derbyn a mynd ar awyren. Maen nhw allan yma! I'r dde yma yn Indiana mae Gwobrau Mira ar y gweill - ac mae'r enwebeion y cwmnïau technoleg gorau yn y wladwriaeth.

Nid yw'r cwmnïau sy'n mynychu Gwobrau Mira yn llwyddiannus yn unig, maent hefyd yn helpu busnesau Indiana eraill i ddod yn llwyddiannus. Ac fel y dywed Robert, dyna sy'n bwysig!

13 Sylwadau

 1. 1

  Wel meddai. Rwy'n credu bod angen i ni ysgrifennu mwy am ein selebs. Mae yna rai cwmnïau anhygoel yma yn y berfeddwlad.

 2. 2
 3. 3

  post gwych Doug. ydych chi'n meddwl y bydd eich stori'n cael ei chasglu gan mashable? yn gadael gobaith felly 🙂

  i gyd yn cellwair o'r neilltu, rwyf wedi gweld bod cynnydd poblogaidd mashable a techcrunch yn arbennig yn debycach i glecs enwogion na llais i mewn i ddigwyddiadau gwirioneddol ein diwydiant. mae straeon yn ymwneud yn fwy â phwy sydd wedi cynhyrfu â phwy am adael pwy bynnag / beth bynnag sy'n gymysg â gwahoddiad i ehangu alffa neu beta uwch-gyfrinachol na dyraniad gwirioneddol o broblem / cwmni / diwydiant arbenigol. mae yna hefyd blygu trwm iawn tuag at gwmnïau / cynhyrchion b2c. nid oes unrhyw beth o'i le â hynny, wrth gwrs, mae'n digwydd bod b2b yr un mor rhywiol ac yn aml yn llawn amser gyda'r un gwahoddiadau beta unigryw. yr her yw nad yw'r straeon b2b yn cael eu hadrodd gyda'r un mathau o naratifau wedi'u hadeiladu'n dda mor gyson â chwmnïau / cynhyrchion b2c. fel efengylwyr a marchnatwyr yn b2b gallwn newid hyn. Nid wyf yn credu bod gan ein diwydiant unrhyw freindal gwaed glas. roeddent i gyd yn hunan-wneud. gyda hynny, gall cenhedlaeth newydd ddymchwel a byddant yn llawn straeon a adroddwn. os gwnawn ein gwaith yn dda.

  jascha
  @kaykas
  gwedueddiadau

  • 4

   Jascha,

   Ie, ie, ie! Byddwn yn parhau i efengylu straeon llwyddiant a sut rydym yn helpu busnesau ein cwsmeriaid i dyfu, a bydd y gair yn parhau i fynd allan! Hoffwn feddwl mai dyna oedd fy nghenhadaeth ers dechrau'r blog hwn.

   Pan nad oedd y cyfan a gefais ond llond llaw o ddarllenwyr, fy mhwrpas yn syml oedd trosglwyddo'r wybodaeth a ddarganfyddais yn ogystal â darparu cyngor mewn fforwm cyhoeddus i arbed amser. Mae fy nghenhadaeth yn parhau! Rwy'n syml yn cyrraedd mwy nawr.

   Diolch!
   Doug

 4. 5
 5. 7

  Er fy mod yn cytuno â chi bod angen i Arrington a Scoble, er nad ar eu pennau eu hunain, fynd allan a dysgu am y teyrngarwyr, yn hytrach na'r brenhinwyr, byddwn hefyd yn awgrymu y dylent ar hap ddewis un gymuned fach ym mhob talaith i ddod o hyd i flogiwr ohoni yno gyda gwerth a chynnwys sy'n werth ei weld. Beth sy'n gwneud dim ond ardaloedd metropolitan sydd â gwerth?

 6. 8

  Bydd Scoble yn dweud ie os yw'r amserlen yn caniatáu AC mae ffocws y gynhadledd yn ddiddorol. Mae wedi bod i ConvergeSouth ddwywaith (yn Greensboro NC) dim ond oherwydd i ni ofyn iddo (y tro cyntaf) ac roedd wrth ei fodd (felly daeth yn ôl yr eildro am fwy o bwdin banana). DS: os bydd yn arddangos, cynlluniwch ei ddiwrnod ENTIRE. Mae eisiau mynd i lefydd a chwrdd â phobl a gwneud pethau (technoleg a gwleidyddol). Cadwch ef yn brysur a bwydo swshi o safon iddo.

  Ni thalodd ConvergeSouth siaradwyr erioed; fodd bynnag, roeddem bob amser yn talu pris awyren a gwesty i gyflwynwyr y tu allan i'r dref. Mae ein tref (yn anweddus) yn gwerthu ei hun. A rhowch iddo'r ystafell fwyaf i siarad ynddo; mae'n tynnu cryn dorf 🙂

  Pob lwc; gadewch i ni wybod a oes angen pwynt Scoble arnoch chi!

  • 9

   Sue,

   Mae hyn yn newyddion gwych! Rydyn ni eisoes wedi ralio'r milwyr heddiw ac yn gyffrous i gael Robert i'r dref. Byddwn yn sicr o ofalu amdano ac yn hyderus y bydd y gwaith rydyn ni'n ei wneud yma yn Indy wedi creu argraff arno.

   Fe wnes i ollwng llinell i chi ddilyn i fyny!

   Diolch,
   Doug

 7. 10
  • 11
  • 12
   • 13

    Helo Dale! O ba safle ydych chi'n dod? Byddaf yn gwirio fy ôl-draciau ac yn gweld a anfonwyd unrhyw beth atoch. Rwy'n profi technolegau newydd trwy'r amser ac wedi bod yn profi rhai offer chwilio sy'n dod o hyd i swyddi tebyg - ddim yn siŵr a ydyn nhw'n anfon y rhain. Mae croeso i chi ddileu'r olrhain yn ôl os nad yw'n berthnasol.

    Diolch,
    Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.