5 Sgiliau Tech Angen Marchnatwyr Digidol Yfory i'w Meistroli Heddiw

Marchnata Sgiliau Swyddi

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu rhai newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer marchnata digidol. Dechreuon ni o ddim ond creu gwefan i nawr harneisio data a gweithgaredd defnyddwyr. Gyda'r gystadleuaeth ddwys yn y gofod digidol, ni fydd cael gwefan yn ei thorri'n syml. Marchnatwyr digidol gorfod camu i fyny eu gêm er mwyn sefyll allan yn y dirwedd sy'n newid yn barhaus heddiw.

Mae marchnata yn y byd digidol yn dra gwahanol i'r marchnata traddodiadol yr ydym wedi arfer ag ef. Mae creadigrwydd yn dal i fod yn sgil hanfodol; fodd bynnag, nid yw'n gwarantu eich llwyddiant. Mae yna nifer o offer, set sgiliau, a chymwysiadau y mae'n rhaid i chi eu gwybod er mwyn dod yn farchnatwr digidol llwyddiannus heddiw.

Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi rhestru pum sgil y mae'n rhaid eu cael i'ch helpu chi i neidio i fyny eich gyrfa mewn marchnata digidol.

Chwilia Beiriant Optimization

Mae peiriannau chwilio fel Google ac Yahoo yn helpu i yrru mwy o draffig i'ch gwefan ac yn gadael i ddarpar gwsmeriaid ddod o hyd i chi yn hawdd. Trwy gael sylfaen gadarn o sut SEO yn gweithio, gallwch greu ymgyrch farchnata wedi'i theilwra a fyddai'n gwella gwelededd eich gwefan mewn peiriannau chwilio.

Gall SEO hefyd effeithio ar ymddygiad defnyddwyr. Er enghraifft, mae defnyddwyr yn fwy tebygol o glicio gwefannau a geir ar dudalen gyntaf y canlyniadau chwilio. Po uchaf ydych chi yn y canlyniadau chwilio, y gorau fydd eich amlygiad i ddarpar gwsmeriaid.

Felly i'ch helpu chi i ddeall hanfodion SEO, gallwch ddarllen hwn Canllaw Cychwynnol postio gan Google. Mae'n gyflwyniad gwych i SEO.

Dadansoddiadau Data

Un o'r ffyrdd gorau o olrhain ac asesu cynnydd eich marchnad yw trwy ddata analytics. Y dyddiau hyn, gallwch ddadansoddi gweithgaredd cwsmer yn ogystal â'r hyn y mae ei eisiau neu sut y mae'n teimlo am gynnyrch penodol. O ganlyniad, mae ymgyrchoedd a strategaethau marchnata wedi cael eu dylanwadu'n fawr gan ddadansoddeg data.

Mae dadansoddeg data wedi ei gwneud hi'n bosibl olrhain taith cwsmer, o'r eiliad y maent yn clicio ar y wefan i brynu eitem ar yr un wefan yn y pen draw. Gyda hynny, gwybod sut i ddefnyddio offer dadansoddeg data (ee Google Analytics, Adobe Analytics, Hubspot, ac ati) wedi dod yn angenrheidiol ar gyfer pob marchnatwr digidol y dyddiau hyn.

Datblygiad UX ac UI

Profiad Defnyddiwr (UX) a Rhyngwyneb Defnyddiwr (UI) yn cyfrannu'n fawr at gadw cwsmeriaid.

Datblygiad UX yw profiad cyffredinol y defnyddwyr a sut maen nhw'n rhyngweithio â'r wefan / cymhwysiad; tra mai UI yw naws gyffredinol y wefan / cymhwysiad, ei elfen weledol a'i strwythur.

Gyda'i gilydd, maent yn bachu ac yn cynnal sylw defnyddwyr i'r wefan neu'r cymhwysiad. Mae cwmnïau e-fasnach fel Amazon yn buddsoddi'n helaeth mewn datblygu UI ac UX i hybu cyfraddau trosi a chynyddu gwerthiant ar-lein. Felly nid yw'n syndod pam mae angen cynyddol am ddylunwyr UX ac UI. 

Iaith Codio Sylfaenol

Rhaglennu yw un o'r sgiliau atodol gorau i bob marchnatwr digidol. Er gwaethaf y ffaith nad oes gennych y sgil godio dechnegol honno neu fwy manwl, byddai gwybod y pethau sylfaenol yn eich helpu yn y tymor hir.

Pan fyddwch chi'n deall hanfodion rhaglennu, gallwch chi gael cydweithrediad mwy effeithiol gyda'r tîm datblygu. Gallwch chi gyflawni'ch nodau marchnata yn hawdd oherwydd eich bod chi'n gallu ei gyfathrebu'n glir â nhw. Ar wahân i hynny, byddech chi'n gallu nodi a gwneud awgrymiadau defnyddiol i'r tîm datblygu hefyd.

Mae codio yn llythrennedd newydd a phwysig. Waeth pa oedran neu ddiwydiant rydych chi ynddo, nid yw byth yn rhy gynnar nac yn rhy hwyr i'w ddysgu. Bydd eich sgiliau codio bob amser yn ddefnyddiol, yn enwedig gan fod mwy a mwy o fusnesau yn symud ar-lein.

David Dodge, Dylunydd Gêm, Colofnydd, Addysgwr, a Phrif Swyddog Gweithredol Codakid

System rheoli cynnwys

rheoli cynnwys yn hynod hanfodol yn y byd digidol. O ystyried hynny mae mwy na hanner yr holl wefannau yn defnyddio CMS, does ryfedd pam ei fod yn offeryn angenrheidiol ar gyfer pob marchnatwr digidol.

Mae CMS yn helpu marchnatwyr i weithio'n fwy effeithlon, o ddiweddaru gwefan yn rheolaidd i uwchlwytho cynnwys newydd. Mae'n symleiddio'r llif gwaith ac yn caniatáu i farchnatwyr digidol fod yn gynhyrchiol a chyflawni mwy mewn llai o amser. Gan fod cynnwys yn cyfrannu'n bennaf at safleoedd SEO, mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn integreiddio CMS i'w gwefan.

I'r perwyl hwnnw, bod yn gyfarwydd â'r gwahanol lwyfannau CMS (ee WordPressBydd CMS Hub, Squarespace, ac ati) yn fantais. Ar wahân i hynny, gallwch hefyd ddefnyddio'r llwyfannau hyn i greu eich portffolio marchnata yn ogystal â dangos eich cynefindra â CMS ar gyfer darpar gyflogwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.