TeamKeeper: Moderneiddio Cadw Talent gyda Dadansoddeg Rheolaeth

ceidwad tîm gwerthu tanwydd

Llwyddodd llogi newydd i'r cyfweliad, ond nid yw wedi perfformio cystal â'r disgwyl. Nid yw aelodau'r tîm yn taro cwotâu oherwydd nad ydyn nhw'n derbyn hyfforddiant iawn. Mae gwerthwyr talentog yn gadael y cwmni oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n ymgysylltu â'r gwaith.

Mae'r rheolwr gwerthu yn chwarae rhan hanfodol ym mhob un o'r senarios uchod. Mae rheolwyr cryf yn allweddol i lwyddiant sefydliad, ond yn unig 12% o weithwyr yr UD cytuno'n gryf bod eu rheolwyr yn eu helpu i osod blaenoriaethau gwaith - ac mae'r 12% hynny'n llawer hapusach yn eu gwaith na'r lleill.

Y brwydrau hyn oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer Tîm Ceidwad, platfform cadw talent newydd sy'n trosoli data i ddarparu argymhellion wedi'u personoli ar gyfer darganfod, datblygu ac ymgysylltu â gweithwyr.

ceidwad tîm

Mae TeamKeeper yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar ddata o reoli talent mewn ffordd fwy trylwyr yn ystadegol, gan sicrhau nad yw rheolaeth yn ddull un maint i bawb. Mae'r technegau a'r ysgogwyr ar gyfer Bonnie yn wahanol iawn i Jeff, ac mae'r mewnwelediadau a ddarperir gan TeamKeeper yn caniatáu i'r rheolwr weithio gyda phob un yn unol â hynny i gael y gorau o'i weithwyr. Mae asesiadau adeiledig TeamKeeper, gosod nodau, offer ymgysylltu a safleoedd effaith wedi'u cynllunio i wella rheolwyr, felly ni fyddant yn gwybod pwy a phryd i hyfforddi yn unig, ond sut.

Ond nid yw'r offeryn yn helpu i reoli'r dalent bresennol yn unig; mae hefyd yn helpu i ddarganfod talent newydd a fydd yn gweddu i'r rôl yn iawn. Mae asesiadau personol TeamKeeper yn rhagweld llwyddiant ymgeiswyr trwy baru eu nodweddion cymeriad â'r rhai sy'n ofynnol i gyflawni swydd benodol. Gall gwerthwyr berfformio'n dda iawn mewn cyfweliadau (maen nhw'n gwybod sut i werthu eu hunain!) Ond efallai y bydd rheolwr yn sylweddoli'n rhy hwyr nad yw'r person yn ffit ar gyfer y swydd mewn gwirionedd.

O ystyried ei fod yn costio yn fras 20% o gyflog gweithiwr i gymryd lle'r unigolyn hwnnw, a Diwrnod 52 i gwmni lenwi swyddi agored, mae gwneud y penderfyniad llogi cywir yn y lle cyntaf yn hollbwysig o safbwynt effeithlonrwydd a phroffidioldeb. Mae TeamKeeper yn gweithredu fel un offeryn cynhwysfawr - o ddarganfod i fewnwelediad talent i fentora a datblygu. Bydd llogi doniau gorau, tra hefyd yn hyfforddi ac yn ymgysylltu ag aelodau presennol y tîm yn ôl eu hanghenion unigryw, yn helpu i ddileu trosiant.

Mae'r data'n helpu dilyniant tymor hir gweithiwr, ond mae hefyd yn darparu cipolwg amser real i roi “pwls” i reolwyr ar eu timau. Mae arolygon wedi'u haddasu ac offer adborth wythnosol TeamKeeper yn ei gwneud hi'n haws adeiladu diwylliant o atebolrwydd, gan ymgysylltu â gweithwyr a gwella morâl ar draws y tîm. Gyda'r data gweithredadwy hwn, mae gan reolwyr y pŵer i gadw'r doniau gorau, taro cwotâu gwerthu a chynyddu refeniw cyffredinol y cwmni.

Gall y mewnwelediadau hyn fod yn arbennig o ddadlennol. Er enghraifft, efallai na fydd rheolwr yn sylweddoli bod gweithiwr tawel neu fewnblyg yn anelu at gyrraedd swydd rheolwr, neu ddatblygu sgil benodol. Nid yn unig y bydd TeamKeeper yn tynnu'r wybodaeth hon, ond bydd hefyd yn cyflwyno'r strategaethau rheoli wedi'u teilwra i helpu i gael y gorau o'r aelodau tîm hyn.

Mae galluoedd deallusrwydd talent arloesol y platfform yn darparu siop un stop sy'n helpu rheolwyr gwerthu gyda thasgau penodol, gan gynnwys:

  • Adeilad Roster: Mae asesiadau wedi'u personoli yn rhagweld llwyddiant ymgeiswyr trwy baru eu nodweddion cymeriad â'r rhai sy'n ofynnol i gyflawni swydd benodol.
  • Hyfforddi: Mae asesiadau adeiledig TeamKeeper, gosod nodau, offer ymgysylltu a safleoedd effaith yn bwydo'r Cynlluniwr Hyfforddi, felly ni fydd rheolwyr yn gwybod pwy a phryd i hyfforddi yn unig, ond sut.
  • Adeiladu Ymgysylltu a Diwylliant: Mae arolygon wedi'u teilwra ac offer adborth wythnosol yn ei gwneud hi'n haws adeiladu diwylliant o atebolrwydd, gan ymgysylltu â gweithwyr a gwella morâl ar draws y tîm.
  • Gosod Nodau a Dilynol: Mae offer gosod nodau yn cynorthwyo rheolwyr i osod nodau sy'n benodol, yn fesuradwy ac ar gael trwy ddefnyddio naill ai nodau CAMPUS neu OKRs (amcanion a chanlyniadau allweddol). Cynrychiolwyr gwerthu pleidleisiau e-bost dilynol awtomataidd ar eu cynnydd ac yn diweddaru dangosfwrdd TeamKeeper.
  • Rheoli Gwerthu dan Arweiniad: Awgrymiadau rhestr i'w gwneud bob dydd, strategaethau rheoli ar gyfer pob aelod o'r tîm ac awgrymiadau arweinyddiaeth ddyddiol yw rhai o'r ffyrdd y mae TeamKeeper yn ei gwneud hi'n hawdd i reolwyr mwyaf gwyrdd hyd yn oed fod yn fwy effeithiol.
  • integreiddio: Gall TeamKeeper integreiddio gyda'r mwyafrif o CRMs, systemau AD a systemau rheoli dysgu yn y cwmwl. Mae hefyd yn helpu i chwalu'r seilos rhwng AD a rheolwyr i nodi ymgeiswyr a fydd yn llwyddiannus a chynyddu cadw gweithwyr.

Y gwir yw, trwy wrando ar weithwyr ac addasu strategaethau rheoli iddynt, gall sefydliadau gynyddu refeniw, elw a morâl wrth leihau drama yn y gweithle.

Gofyn am Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.