Disodli Gweithgareddau Deialu Eich Cynrychiolwyr Gwerthu â Sgyrsiau Byw

Mae Galw Oer yn farw ond nid yw galw yn wir
Cau Ffôn Dal Llaw yn erbyn cefndir gwyrdd

Am ddegawdau, mae galw diwahoddiad wedi bod yn bane bodolaeth y mwyafrif o werthwyr, lle maen nhw'n treulio oriau'n ceisio cael rhywun ar y ffôn heb fawr ddim dychwelyd. Mae'n aneffeithlon, anodd ac yn aml yn anrhagweladwy. Fodd bynnag, gan fod cydberthynas uniongyrchol rhwng cyfaint gwerthiant allan a chyfradd gwerthu caeedig tîm, mae galw diwahoddiad yn ddrwg angenrheidiol ar gyfer timau gwerthu allan neu y tu mewn heddiw.

Wrth gwrs, ni all gwerthwyr ddibynnu bob amser ar y rhwydwaith sydd ganddyn nhw eisoes i yrru'r gwerthiannau hynny, ac mae angen mecanwaith iddyn nhw fanteisio ar farchnadoedd digyffwrdd neu byllau gobaith. Ond, fel pob swydd, mae yna weithgareddau y dylai eich cynrychiolwyr gwerthu fod yn treulio amser arnyn nhw ac eraill nad ydyn nhw'n ddefnydd da o'u hamser.

Cydrannau Galw Oer

Er bod galw diwahoddiad yn ddrwg angenrheidiol yn y broses werthu, nid yw'n golygu y dylai eich cynrychiolwyr gwerthu fod yn trin pob agwedd arno. Mae tair cydran i alwad diwahoddiad:

  1. Creu Rhestr: Mae hyn yn cynnwys casglu, dilysu a glanhau rhestr o obeithion i'ch cynrychiolwyr gwerthu allan alw arni.
  2. Deialu: Gweithgaredd gwirioneddol deialu, sy'n cynnwys delio ag ysgogiadau ffôn, siarad â phorthorion a llywio systemau awtomataidd.
  3. Yn dod i ben: Mae'r gydran hon yn canolbwyntio'n llwyr ar ysgogi'r sgwrs fyw gyda'r gobaith o gychwyn pryniant.

O'r tair cydran hyn, mae'n amlwg y dylai'r gweithgaredd pwysicaf ar gyfer cynrychiolydd gwerthu allan neu y tu mewn fod cau.

Gan gamu i ffwrdd o'r sgwrs ynghylch rhestrau gobaith, deialu yw un o'r gweithgareddau mwyaf anghynhyrchiol ar gyfer cynrychiolwyr gwerthu. Meddyliwch faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar ddeialu ac ail-rifo rhifau pan allen nhw fod yn canolbwyntio ar yr hyn maen nhw'n ei wneud orau: gwerthu eich cynnyrch neu wasanaeth.

Mewn gwirionedd, mae'n cymryd 21 galwad, ar gyfartaledd, i gynhyrchu un sgwrs fyw, a dim ond 47 galwad y dydd y mae cynrychiolwyr gwerthu yn eu gwneud ar gyfartaledd.

Collir cymaint o gynhyrchiant trwy gael eich cynrychiolwyr gwerthu i fod yn gyfrifol am ddeialu a llywio coed ffôn diddiwedd. Beth pe na bai'n rhaid i'ch cynrychiolwyr gwerthu ddeialu o gwbl ond eu bod yn dal i gael sgyrsiau byw?

Beth yw deialu tîm?

Nid yw'n gyfrinach bod llawer o fusnesau yn allanoli amrywiaeth o swyddogaethau yn eu busnesau, felly pam ddylai deialu fod yn wahanol?

Cwadrant Deialu Tîm

Deialu tîm yn darparu asiantau galw i dimau gwerthu sy'n cysylltu'ch cynrychiolwyr gwerthu â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau mewn amser real, heb yr angen i ddeialu. Mae'n yn wahanol i leoliad apwyntiad yn yr ystyr nad yw'r asiantau hynny'n gyfrifol am ddysgu am eich cynnyrch neu wasanaeth; yn syml, maen nhw'n gyfrifol am siarad â phorthorion, llywio'r ysgogiadau ffôn hynny, ac ati fel y gallant gysylltu'ch cynrychiolwyr yn uniongyrchol â'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau, gan ddarparu sgyrsiau byw gyda'r gobaith.

Mae deialu tîm yn soffistigedig, yn gyflym ac yn hawdd, tra hefyd yn darparu buddion diriaethol. Os na all yr asiant deialu gysylltu â'r penderfynwr, maen nhw'n symud ymlaen i un arall tra bo'ch cynrychiolydd gwerthu yn cael ei bigo dim ond pan fydd sgwrs fyw yn barod. Mae yna ganlyniadau clir, gyda mewnwelediad i faint o alwadau a wnaed, faint o sgyrsiau a gafwyd a'r gyfradd cysylltu.

Amnewid gweithgareddau deialu eich cynrychiolwyr gyda sgyrsiau byw trwy fuddsoddi mewn a gwasanaeth deialu tîm. Mae MonsterConnect, ein noddwr mwyaf newydd, yn cyflwyno 150-200 o alwadau a 8-12 o sgyrsiau byw gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yr awr, gan ddarparu canlyniadau 40 gwaith yn well a bargeinion mwy caeedig.

Gofynnwch am werthusiad neu arddangosiad chwilio am ddim o wasanaeth deialu tîm MonsterConnect heddiw:

Gwerthuso Prospecting Am Ddim  Gofyn am Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.