Costau Profi Gwefan

profi gwefan cost

Mae Monetate wedi rhoi ffeithlun addysgiadol ar beth i feddwl amdano a sut i gyfiawnhau cost teclyn profi gwefan. Mae'n olwg gynhwysfawr ar yr heriau, costau, effaith, costau uniongyrchol, costau anuniongyrchol a chyfleoedd y gall profi gwefan eu darparu.

Gall yr amcangyfrif ariannol bron i ganrif oed o'r enw Cyfanswm Cost Perchnogaeth (TC)) helpu i bennu costau uniongyrchol ac anuniongyrchol pryniant. Wedi'i fabwysiadu gan Gartner i helpu i fesur gwir gost buddsoddiadau meddalwedd neu galedwedd dros amser, dylai cwmnïau ystyried TCO wrth benderfynu pa offeryn profi gwefan i'w ddefnyddio.

Rwy'n gwerthfawrogi'r llinell waelod yn arbennig: Efallai y bydd teclyn yn rhad, neu hyd yn oed yn rhad ac am ddim, ond nid yw'ch amser a'ch pobl. Rydyn ni'n gweld llawer o bobl na fyddan nhw'n buddsoddi mewn offer ... ond byth yn trosoledd y rhai rhad ac am ddim sy'n rhaid iddyn nhw gael effaith.

cyfanswm perchnogaeth