Onomies Geirfaol: Cyfystyron, Cyfystyron, Hyponymy, Meronymy, Holonymy

Depositphotos 6155406 s

As Highbridge yn ymchwilio i'r awdurdod cynnwys strategaethau rydyn ni'n eu datblygu ar gyfer ein cleientiaid, mae yna fethodoleg sy'n gysylltiedig â'r pynciau rydyn ni'n eu cynhyrchu, bylchau rydyn ni'n eu nodi, a'r blaenoriaethau rydyn ni'n eu creu. Yn gyntaf rhai diffiniadau:

Beth yw tacsonomeg?

Tacsonomeg - model dosbarthu hierarchaidd dau ddimensiwn pensaernïaeth y safle.

O fewn eich gwefan a'ch strategaethau cynnwys, yn nodweddiadol dyma'r categorïau - a elwir yn gasgliad - o bynciau tebyg. Ymlaen Martech Zone, mae gennym ni gategorïau fel analytics, marchnata e-bost, marchnata chwilio, marchnata cymdeithasol, marchnata symudol a mwy. Gwnaethom ddatblygu'r tacsonomeg honno i fod yn reddfol i'n darllenwyr yn ogystal â threfnu ein cynnwys yn briodol fel y gallai peiriannau chwilio ddadansoddi ein gwefan yn hierarchaidd, gan gydnabod beth yw pynciau allweddol ein gwefan.

Beth yw Ontoleg?

Ontoleg - mapio pynciau ar gyfer bwriad dynol lle mae data gwahanol yn cael ei gynrychioli mewn perthynas gyd-destunol ystyrlon.

O fewn eich gwefan a'ch strategaethau cynnwys, dyma sut rydych chi'n tagio'ch postiadau a'ch erthyglau yn nodweddiadol. Efallai y bydd marchnata milflwyddol yn gysylltiedig â'r strategaethau ym mhob un o'r categorïau, er enghraifft. Felly rydyn ni'n sicrhau ein bod ni'n tagio'r erthyglau yn iawn fel y gall rhywun chwilio a dod o hyd i'r erthyglau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw'n hawdd ar draws hierarchaeth y pynciau.

Bydd cael ontoleg effeithlon a threfnus i dagio pob erthygl yn gywir ac yn gryno yn trefnu'ch cynnwys yn llawer mwy effeithiol i'ch darllenwyr. Peidiwch â thanamcangyfrif ei effaith! Mae hefyd yn helpu gyda chwiliadau mewnol ac erthyglau cysylltiedig ar eich gwefan hefyd ... cadw cwsmeriaid i ymgysylltu'n hirach a helpu i'w gyrru'n agosach at drawsnewidiad.

Beth yw onomïau geiriadurol?

Geirfaol yn cael ei ddiffinio fel geiriau neu eirfa iaith neu'n ymwneud â nhw. Onomïau yw'r rheolau neu'r deddfau sy'n gysylltiedig â thymor. Bydd gan bob pwnc rydych chi'n ystyried ei ysgrifennu dermau cysylltiedig sy'n cael eu defnyddio gan ymwelwyr a defnyddwyr peiriannau chwilio. Gelwir y rhain yn onomïau geirfaol.

Beth yw'r 5 Onomies Geirfaol

 • Cyfystyron - termau tebyg a ddefnyddir ar gyfer yr un pwnc. Enghraifft ar y wefan hon yw'r term “ffeithlun”. Mae pobl hefyd yn eu galw’n “Infographs”, “Info grafaic” a “Informational Graphics”. Mae peiriannau chwilio fel arfer yn ddeallus am dermau cyfystyr, ond nid bob amser. Chwiliwch am dermau cyfystyr a defnyddio data cyfaint chwilio i benderfynu beth sydd fwyaf poblogaidd.
 • Cyfystyriaeth - termau gwrthwynebol neu wahanol sy'n gysylltiedig â'r pwnc. Er y gallai fod gennym erthyglau ar gyfer arferion gorau marchnata e-bost, efallai y bydd gennym hefyd erthyglau ar arferion gwaethaf marchnata e-bost. Mae'n bwysig ein bod ni'n ysgrifennu am y ddau oherwydd bod ymwelwyr a defnyddwyr peiriannau chwilio yn chwilio am y ddau.
 • Hyponymi - termau arbenigedd sy'n gysylltiedig â'r pwnc. O fewn analytics mae yna dunnell o dermau fel olrhain trosi, rheoli ymgyrchoedd, segmentu, hidlwyr, ac ati. Mae'n hanfodol ein bod ni'n archwilio pob un o'n pynciau ac yn ysgrifennu am bob un o'r termau arbenigedd hynny.
 • Cyfenw - aelodau'r pwnc cyfan. Mae tudalen we yn cynnwys HTML, CSS, sgriptiau, gwreiddio a delweddau. Mae pob un o'r rheini'n aelod neu'n rhan o dudalen we felly pan fyddwn ni'n ysgrifennu am ddylunio neu ddatblygu gwe, mae angen i ni fod yn ymwybodol o bob aelod fel bod ein cynnwys yn cwmpasu'r pwnc yn llwyr.
 • Cyfenw - mae gan bwnc cyfan sydd â thelerau oddi tano. Mae hashnod, URL byrrach, defnyddiwr twitter, a neges i gyd yn rhannau o Drydariad. Gallwn siarad am bob un yn annibynnol, ond mae'n bwysig ein bod yn trafod y cyfan yn ogystal â'r rhannau.

Wedi meddwl eich bod chi wedi gwneud, iawn? Ddim hyd yn oed yn agos. Nawr bod y tacsonomeg a'r ontoleg wedi'u diffinio, mae'n hanfodol eich bod yn chwalu pob casgliad a phwnc ac yn edrych am bynciau cysylltiedig i ysgrifennu amdanynt. Ffordd hawdd o wneud hyn yw gofyn y cwestiynau - pwy, beth, ble, pryd, pam a sut.

Gan ei fod yn ymwneud â marchnata cynnwys a'n blog, ar bwnc penodol efallai y byddaf yn ei rannu'n lawer o gwestiynau neu bynciau. Gadewch i ni ddefnyddio enghraifft fel marchnata symudol ac esgus fy mod i'n gwmni sy'n gwneud negeseuon testun.

 • Pwy yw fy marchnata symudol cystadleuwyr? Pwy yw'r marchnata symudol arbenigwyr Efallai y byddaf yn ceisio cyfweliad?
 • Beth yw'r termau sy'n gysylltiedig â marchnata symudol? Beth yw'r llwyfannau marchnata symudol a all fy helpu? Pa fath o enillion ar fuddsoddiad marchnata y gallaf ei gael gyda marchnata symudol?
 • Ble alla i fynd i ddarllen mwy am farchnata symudol? Ble mae ystadegau, ffeithluniau, papurau gwyn, arddangosiadau a fideos y gallaf eu curadu a'u rhannu am farchnata symudol?
 • Pryd mae'r digwyddiadau marchnata symudol, cynadleddau, neu weminarau y gallaf eu mynychu, siarad ynddynt, neu eu noddi? Pryd mae rhai tueddiadau yn gysylltiedig â marchnata symudol?
 • Pam mae marchnata symudol yn hanfodol i farchnatwyr? Pam mae marchnatwyr yn methu â marchnata symudol?
 • Sut mae datblygu strategaeth arfer gorau o ran marchnata symudol? Sut mae marchnatwyr symudol yn llwyddo? Faint yw offer marchnata symudol?

Mae yna gannoedd o gwestiynau eraill ond gallwch chi ddatblygu matrics cynnwys cyflawn sy'n ymdrin ag unrhyw bwnc os ydych chi'n gweithio trwy'r tacsonomeg, ontoleg, ac onomïau geirfaol sy'n gysylltiedig â'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Nesaf i fyny yw cynnal archwiliad o'ch cynnwys, nodi'r bylchau, dod o hyd i'r cynnwys cystadleuol sy'n perfformio i gystadleuwyr, blaenoriaethu'ch cynnwys ac amserlennu'ch calendr cynnwys!

Ceisiwch naill ai wella'r cynnwys rydych chi eisoes wedi'i ysgrifennu ar bynciau penodol i fod yn fwy cyflawn - neu edrychwch i ysgrifennu cynnwys sy'n fwy na chynnwys eich cystadleuydd sy'n ennill canlyniadau chwilio ar hyn o bryd. Efallai y bydd angen cymryd camau ychwanegol fel cynhyrchu fideos, ffeithluniau, papurau gwyn, astudiaethau achos a hyd yn oed podlediadau am y pwnc.

Am gael cychwyn cyflym i'ch dadansoddiad? Edrychwch ar Atebwch y Cyhoedd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.