Tasko: Mae'n bryd Allanoli'ch Tasgau Marchnata

tasgau marchnata

Dros y blynyddoedd, rydym wedi sylwi bod disgwyliadau yn aml yn cynyddu gyda'n cleientiaid tra nad yw cost yr ymgysylltu wedi cynyddu. Mewn gwirionedd, y llynedd gwnaethom dreulio tua 15% flwyddyn ar ôl blwyddyn ar waith ychwanegol i'n cleientiaid. Byddai hynny wedi bod yn wych pe bai gennym yr adnoddau, ond yn syml, ni wnaethom. Roedd yn rhaid i ni wneud rhai newidiadau syfrdanol os oeddem yn gobeithio cadw ein hasiantaeth yn iach.

tasgo

Un gwasanaeth a ddaeth atom ni oedd Tasko. Adeiladodd Tasko system rheoli tasg soffistigedig, ei fwydo â thalent, a chymhwyso strwythur adolygu aml-gam cadarn iddo. Y canlyniad fu gwasanaeth rheoli tasgau dibynadwy a chywir iawn sydd wedi arwain at gyfradd boddhad cwsmeriaid o 99%.

Fe wnaethon ni benderfynu rhoi’r system ar brawf ar gyfer un o’n cleientiaid, a Rheoli plâu Indianapolis cwmni. Er ein bod yn canolbwyntio ar erthyglau a graffeg manwl ar y mathau o blâu yr oeddent yn gweithio arnynt, roeddem o'r farn y byddai'n cŵl iawn pe gallem bostio ffaith y dydd ar eu hallfeydd cyfryngau cymdeithasol. Ar Tasko, gwnaethom archebu 30 awr o amser i ymchwilio a dod o hyd i ystadegau cysylltiedig â phlâu ar gyfer plâu penodol iawn a gwnaethom nodi bod yn rhaid i'r ystadegau hynny fod yn gyfredol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Nid yn unig y gwnaethom ofyn am y data, gwnaethom hefyd ofyn i'r ffeil a ddychwelwyd gael ei fformatio i'w mewnforioHootsuite amserlennydd swmp. Wythnos yn ddiweddarach, cawsom ein ffeil ac roedd yn berffaith! Yn fewnol, gwnaethom rai mân addasiadau i amseru'r plâu gyda'r tymor i gynyddu ymgysylltiad a delweddau penodedig ar gyfer pob un o'r diweddariadau. Y canlyniad oedd bod gennym un ffaith pla y dydd wedi'i threfnu am weddill y flwyddyn ar draws Twitter, Facebook, a Google+!

llwythwr swmp hootsuite

Dyna un enghraifft yn unig o sut y gellir defnyddio Tasko, ond credwn ei fod yn ddefnydd eithaf cŵl! Tasgau cymorth marchnata cyffredin y gofynnir amdanynt yn aml yw nodi arweinwyr, cyfoethogi rhestrau cyswllt, creu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, adnabod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, neu ledaenu cynnwys ar-lein.

Dyma rai Tasgau Marchnata y mae Tasko wedi'u perfformio:

  • Dewch o hyd i gysylltiadau addas ar LinkedIn, ymchwilio i wybodaeth gyswllt ac ychwanegu cysylltiadau newydd i mewn i CRM.
  • Mae Cofnod 600 yn arwain i daenlen ar gyfer lleoliad daearyddol a theitl swydd sy'n seiliedig ar werthiannau.
  • Ychwanegwch gynhyrchion, gan gynnwys manylion, disgrifiad, lluniau ac ati at fy nghyfrif Shopify.
  • Dewiswch y 10 llun gorau a rannwyd ar Instagram o fewn y 24 awr ddiwethaf wedi'u tagio â hashnod penodol.
  • Creu mynegai o gychwyniadau Almaeneg sydd wedi derbyn cyllid Cyfres Hadau neu Gyfres A yn ystod y 12 mis diwethaf nad oes ganddynt gais symudol.
  • Darparu rhestr o wefannau Sweden sydd â safle Alexa o dan 20k, yn cefnogi Saesneg, ac yn cefnogi lleoliad hysbysebu.
  • Trawsgrifio cyfweliad (hyd 2:28:00)
  • Creu sgyrsiau ar gyfer bot Facebook Messenger.
  • Digideiddio llawer o dudalennau o nodiadau mewn llawysgrifen ar gyfer astudiaethau achos mewn Dogfen Word. Tynnwch sylw at unrhyw beth nad yw'n cael ei ddeall a'i gludo mewn lluniadau.

Mae prisiau'n syml - $ 5 UD yr awr ar gyfer danfon safonol a $ 10 UD yr awr ar gyfer dosbarthu cyflym.

Archebu Tasg ar Tasko