Mae Rheoli Tasg yn Hawdd gyda HiTask

Yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf, rydw i wedi bod yn cael trafferth cadw i fyny. Mae gen i o leiaf un dwsin o brosiectau, o leiaf 5 cwmni partner, gweithiwr amser llawn a 2 adnodd rhan-amser. Rwy'n ceisio dal ati i werthu yn ogystal â chyflawni'r prosiectau rydw i wedi'u gwerthu. Rydyn ni ar y pwynt anghyfforddus hwnnw lle mae gennym ni ddigon o fusnes ar gyfer gweithiwr llawn amser arall ... ond nid oes gennym yr adnodd hwnnw eto (mae'n dechrau mewn pythefnos!).

I drefnu, prynais Pethau cwpl o fisoedd yn ôl. Roedd yn gais rheoli tasg syml iawn ar gyfer y Mac a oedd yn integreiddio â'm calendr. Mae'n feddalwedd anhygoel ac fe helpodd fi yn fawr i gynhyrchu ôl-groniad a pharhau i flaenoriaethu fy ngwaith.

Y broblem, serch hynny, yw nad yw ond yn dda i my gwaith. Mae llawer o fy nhasgau yn gydweithredol ac yn ei gwneud yn ofynnol i sawl aelod o'r tîm gyflawni sawl tasg mewn un prosiect. Nid oedd angen meddalwedd rheoli prosiect arnaf - byddai hynny wedi bod yn or-alluog. Fi jyst angen cais syml lle y gellid gwneud aseiniadau, gellir olrhain yr holl dasgau, a gellir archifo gwaith gorffenedig.

Cymerodd ychydig o amser, ond deuthum o hyd i Feddalwedd perffaith fel datrysiad Gwasanaeth, HiTask.
hitask.png

HiTask yn caniatáu imi gategoreiddio, gweld tasgau yn ôl blaenoriaeth, dyddiad, prosiect neu berchennog. Gallaf dagio pob tasg a hyd yn oed hidlo'r rhestr dasgau ar unwaith. Yn anad dim, dim ond $ 15 y mis yw'r cyfrif busnes ac mae'n caniatáu ichi ddefnyddio is-barth wedi'i frandio, eich logo, cael cefnogaeth 24 awr a'r gallu i rannu'ch tasgau a'ch prosiectau.

Fy unig ddymuniad am HiTask? Cymhwysiad Droid (mae ganddyn nhw ap iPhone yn barod). Am $ 15 y mis, serch hynny, dyma un heic o system!

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae pob cynghorydd dibynadwy rydw i wedi'i ddilyn i gyd wedi gweiddi'r un peth ... ”Peidiwch â gwario arian ar-lein am unrhyw beth nad ydych chi'n hollol 100% yn sicr y byddwch chi'n ei ddefnyddio yn eich gwaith E-Fasnach ar unwaith!
  Unwaith eto yn ddiolchgar am eich pennau ar hyn, Doug. Dwi newydd arwyddo! 😛

 2. 2

  Dyluniad gwe hardd ar HiTask. Yn ddiweddar, fe wnes i ail-werthuso fy offer rheoli tasg / prosiect fy hun a symud o daenlen (ar gyfer prosiectau) + RememberTheMilk (ar gyfer tasgau) i ManyMoon (http://www.manymoon.com).

  Mae ManyMoon yn rhad ac am ddim yn y bôn (prosiectau diderfyn) ac mae'n integreiddio â Google Apps allan o'r bocs. Gobeithio y bydd yn fy nghadw ar y trywydd iawn.

  Er bod y rhyngwyneb wedi dod yn bell, rwy'n dal i fethu fy hotkeys RTM ac mae angen adrodd arnynt, ond mae'r rhain yn bethau y gallaf ysgrifennu sgriptiau Greasemonkey ar eu cyfer. 😛

 3. 3

  Dechreuais gyda HiTask a hwy yn raddol symudais i system rheoli tasgau Comindware sydd wedi'i threfnu'n llawer gwell ac mae'n arbed hyd yn oed mwy o amser i chi gan y gallwch weithio mewn tîm a gweld sut mae aelodau eraill y tîm yn gweithio a sut maen nhw'n cwrdd â'r terfynau amser. Ac ar wahân gallwch chi atodi'r docs i'r system a gweithio gydag Outlook.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.