Ydy'ch Gwefan yn Dweud “Cadwch Allan”?

cadw allan.jpgPan fyddaf yn gweithio gyda rhai gweithwyr proffesiynol SEO, maen nhw'n gwthio'r cyfeintiau chwilio uchaf neu'r geiriau mwyaf cystadleuol. Pan fyddaf yn gweithio gyda'r cyfryngau traddodiadol, maen nhw bob amser yn gwthio peli llygaid ac yn cyrraedd. Pan fyddaf yn gweithio gyda dynion cyfryngau cymdeithasol, maen nhw bob amser yn mesur cefnogwyr a dilynwyr. Pan fyddaf yn gweithio gyda dylunwyr, maent am ddylunio ar gyfer y penderfyniadau lleiaf.

Nid wyf yn gwrando arnynt.

Nid yw marchnata'n ymwneud â nodi'r enwadur cyffredin isaf i wneud y mwyaf o'r potensial ar gyfer cyrraedd neu ddosbarthu. Fel marchnatwr, weithiau efallai mai'r ymgyrch fydd nodi un adnodd neu ddylanwadwr i wneud y sôn cywir. Mae'n seiliedig ar eu hawdurdod, prydlondeb yr ymgyrch, a'r gynulleidfa darged yr ydym am ei chyrraedd. Weithiau nid dyna'r enwadur o gwbl - mae'n darged gwallgof, mewn sefyllfa dda ac wedi'i ffocysu at bwrpas penodol.

Rwy'n torri rheolau.

Mae fy safleoedd yn torri llawer o reolau. Tynnodd rhywun sylw, er fy mod yn gwthio fy nghleientiaid i ddylunio safleoedd â ffontiau cyferbyniol uchel ar gefndir ysgafn, mae ein asiantaeth gyfryngau newydd mae'r safle wedi'i ddylunio gyda chefndir tywyll a ffontiau ysgafn ... llawer anoddach i'w ddarllen. Mae ffrindiau eraill wedi nodi nad yw hefyd yn ffitio ar liniadur cydraniad bach.

Rwy'n gwybod.

Y gwir yw, nid wyf am ddenu ymwelwyr â llyfrau rhwyd ​​neu gliniaduron hŷn. Rwyf am gael sylw gan bobl sydd â phenderfyniadau enfawr. Nid wyf am ddenu cwmnïau na fyddant yn uwchraddio o Internet Explorer 6. Nid wyf hyd yn oed eisiau i bobl ddarllen fy safle. Rwyf am iddynt ei bori a meddwl tybed a allaf eu helpu ai peidio ... a gofyn iddynt glicio drwodd ar ffurflen we.

Os ydych chi'n anghytuno, nid chi yw fy ngobaith.

Mae gen i gyfraddau bownsio uchel. Mae hyny'n dda. Nid wyf am gael cyfraddau bownsio isel. Rwyf am ddenu llawer o ddefnyddwyr peiriannau chwilio, ond rwyf am i'r bobl hynny gael argraff ar unwaith a gadael neu gysylltu. Nid wyf yn mynd i fanylder mawr am yr hyn a wnawn i gwmnïau ... mae hynny oherwydd bod gennym ddiddordeb ym mron pob cwmni mawr. Pwrpas fy safle yw gwahardd y mwyafrif o arweinwyr ac ysgogi'r gweddill i gael gafael arnom.

Mae'n gweithio.

Mae'r blog hwn, wrth gwrs, yn wahanol. Rydyn ni'n mynd trwy ailgynllunio arall y mis hwn i wella cyrhaeddiad a dosbarthiad y wefan, yn ogystal â denu mwy o ymwelwyr. Mae ein nod a'r refeniw sy'n gysylltiedig ag ef yn elwa pan gyrhaeddwn fwy o ymwelwyr. Rydyn ni'n dal i fynd i ymgorffori rhai nodweddion dylunio sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer defnyddwyr mwy soffistigedig, ond nid ydym am gyfyngu ar ein cynulleidfa.

Ydy'ch gwefan yn dweud “Cadwch Allan”? Mae hynny'n iawn!

Nid yw marchnata ar-lein bob amser yn ymwneud â chyrraedd cymaint o bobl ag y gallwch, weithiau mae'n ymwneud â digalonni'r gynulleidfa anghywir. Dyma pam rydw i wedi bod yn wrthwynebydd i ddefnyddio systemau fel Digg ar gyfer safleoedd corfforaethol. Lawer gwaith maent yn syml yn claddu'r safle ac yn achosi problemau technegol heb ychwanegu un ymwelydd perthnasol.

Mae yna bethau penodol y gallwch chi eu gwneud i ddenu a thynnu cynulleidfaoedd o'ch gwefan gorfforaethol neu'ch blog. Peidiwch â bod ofn torri'r rheolau.

2 Sylwadau

  1. 1

    Dyma dwi'n ei garu am y byd ar-lein a marchnata, yr unig reolau yw nad oes unrhyw reolau! Cyn belled â bod nodau'n cael eu gosod, mae cynnydd yn cael ei olrhain a bod y canlyniadau'n gadarnhaol, beth arall sy'n bwysig?

    Doug, yr hyn yr wyf yn ei barchu amdanoch yw eich di-ofn wrth sefyll a chynnig eich barn. Mae'n cael pobl i feddwl yn galetach, a dyna'r wreichionen orau ar gyfer creadigrwydd llwyddiannus y gallai rhywun ofyn amdani.

    CARU EI!

    Harrison

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.