Pobl Ifanc Hela gyda Gwn Shot

Rydw i wedi bod yn euog o basio Gweithgynhyrchu yma yn Indiana gymaint â'r boi nesaf. Pan fyddaf yn meddwl am swydd weithgynhyrchu, rwy'n darlunio dyn mewn coveralls yn gwneud rhywfaint o waith llinell cydosod cynhyrchu undonog drosodd a throsodd. Mae'n debyg nad yw fy nghanfyddiad yn wahanol i bobl ifanc yn eu harddegau y dyddiau hyn.

Nid yw gweithgynhyrchu a logisteg hyd yn oed yn eiriau cyffrous. Maen nhw'n hen. Maen nhw'n ddiflas. Mae'n anodd eu llun nhw mewn unrhyw ffordd arall! Y gwir yw bod gweithgynhyrchu a logisteg yn unrhyw beth ond diflas, serch hynny. Mae gweithgynhyrchu yn cyfateb i awtomeiddio deinamig, cyflym. Mae logisteg yn cyfateb i fodelau meddalwedd cymhleth wedi'u cyfuno â thechnolegau tyfu hynod ddiddorol fel systemau gwybodaeth ddaearyddol.

pobl ifanc7Y cwestiwn yw sut mae gwladwriaeth gyfan yn newid y ffordd y mae'r llywodraeth, rhieni a phlant yn meddwl amdanoch chi pan nad yw cymaint o bobl yn sylweddoli beth ydych chi mewn gwirionedd? Yn sicr, bydd ymgyrchoedd brandio, marchnata nodweddiadol i ddylanwadwyr fel gwleidyddion ac addysgwyr yn helpu. Ond sut ydych chi'n targedu'r union bobl sydd eu hangen arnoch i lenwi cannoedd ar filoedd o swyddi mewn ychydig flynyddoedd? Roedd hwnnw'n gwestiwn a ofynnwyd imi y prynhawn yma ... beth doozy!

Mewn gwladwriaeth fel Indiana, lle mae ysgwyddau'r coleg 4 blynedd wedi ymgartrefu (dyna beth rydyn ni'n adnabyddus amdano, iawn?), Sut ydych chi'n denu talent ifanc i raglenni masnach a cholegau masnach 2 flynedd? Rwy'n credu ei fod yn gynnig tair gwaith:

 1. Sicrhau bod dylanwadwyr yn cydnabod realiti chwerw ystadegau. Nid yw mwyafrif y myfyrwyr sy'n dechrau mewn ysgolion 4 blynedd yn cwblhau eu graddau. Ac o'r rhai sy'n cipio graddau eu baglor ... mae llawer yn cael amser anodd yn dod o hyd i gyflogaeth ystyrlon. Efallai na fydd dylanwadwr sy'n siarad eu myfyriwr C + mewn rhaglen radd 4 blynedd yn gwneud unrhyw ffafrau â nhw. Dyna bilsen anodd ei llyncu!
 2. Sicrhau bod rhieni'n cydnabod y cyfleoedd i'w trafod â'u plant. Wrth fy mab roedd yn fyfyriwr cyffredin - felly roedd y fyddin yn curo ar ei ddrws bob dydd. Dechreuodd Bill yn IUPUI yn lle ac mae bellach wedi blodeuo i fod yn brif anrhydedd dwbl mewn Mathemateg a Ffiseg. Mae hefyd yn dechrau denu ysgoloriaethau ac yn gweithio i diwtorio myfyrwyr eraill yn y Brifysgol.

  Fy mhwynt gyda fy mab yw hyn - pe na bai gennym yr adnoddau ar gyfer ei addysg, gallai fod wedi bod yn hawdd siarad â'r fyddin. Rwy'n gyn-filwr a dwi ddim yn difaru’r penderfyniad - ond wnes i ddim sylweddoli bod gen i opsiynau yn ei oedran. Roedd ganddo (ac mae ganddo) opsiynau! Pe na bai'r rhaglen radd 4 blynedd wedi gweithio allan, byddai wedi bod yn obaith ysgol fasnach eithriadol (pam mae hynny'n swnio mor negyddol?). Nid oedd ef a minnau yn ymwybodol o hynny, serch hynny.

 3. Yn hollol allweddol i unrhyw ymdrech farchnata mae'r targed ynddo'i hun. Dyma lle mae'r rwber yn taro'r ffordd. Nid wyf yn poeni pa mor dda rydych chi'n effeithio ar ddylanwadwyr ac yn marchnata i Moms a Thadau ... os nad ydych chi'n derbyn y plant hyn, rydych chi'n mynd i fethu. Felly ble ydych chi'n dod o hyd iddyn nhw? Facebook? Twitter? Symudol? Gemau fideo? Yn ysgol? Grwpiau Ieuenctid?

Ie, rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw ym mhobman. Rydyn ni wedi gwneud gwaith gwych yn addysgu ein plant i adeiladu eu hunaniaethau eu hunain, meddwl yn wahanol, dod o hyd i hapusrwydd ... felly dyna'n union beth maen nhw'n ei wneud. Gallwch ddod o hyd i'm merch cymryd lluniau a'u rhannu. Mae Katie hefyd yn profi fideos gyda'i chamera Flip. Ac wrth gwrs, ar Instant Messenger a'i ffôn symudol. Unwaith ymhen ychydig, bydd hi'n dod at ei gilydd gyda'i ffrindiau a chwarae Rock Band.

My blogiau mab (yn achlysurol), ar Facebook ac yn ymuno â'i ffrindiau cerddor eraill ar MySpace. Ar wahân i hynny, fe ddewch o hyd iddo yn ei hoff hangouts, Cwpan y Bean (cafodd fy bachu) a Waffl House… Ie, Waffle House.

Mae gan bobl ifanc ddewisiadau y dyddiau hyn ac maent yn ymladd am eu hunigoliaeth eu hunain. Ychydig iawn, os o gwbl, o ffrindiau fy mab a merch sy'n gwrthryfela fel y gwnaethom pan oeddwn yn ifanc. Maen nhw wedi difetha. Mae ganddyn nhw deganau. Mae ganddyn nhw'r Rhyngrwyd. Mae ganddyn nhw ei gilydd. Nid ydynt yn hoffi brandiau nac yn cael eu rheoli. Maen nhw'n hoffi gwyrdd. Maen nhw am achub y Ddaear ... beth bynnag mae hynny'n ei olygu.

Mae manteisio ar ieuenctid y dyddiau hyn yn cymryd mwy nag ychydig o ddulliau ymdreiddio wedi'u cynllunio'n dda o'r oes ddoe. Rwy'n cofio pan oedd yn rhaid i Nike i gyd oedd rhedeg eu hightops mwyaf newydd mewn ffilm i daro gwerthiannau. Y dyddiau hyn, mae'r plant eisiau dod o hyd i'r pâr o sneakers nad oes gan neb.

Os ydych chi'n mynd i hela pobl ifanc, mae'n well ichi ddod â gwn. Dominating google, Youtube, Flickr, Facebook (gall fod ychydig yn rhy hen), MySpace, efallai y bydd y sin gerddoriaeth, y ganolfan, gemau fideo, ffonau symudol a'r Siop Goffi leol neu Waffle House yn ddechrau da!

Fy nghyngor i yw y gallai fod yn haws darparu lle i bobl ifanc yn eu harddegau be yn hytrach na mynd lle maen nhw yn. Rwy'n gwybod pa mor werthfawrogol oedd ein plant o grwpiau ieuenctid rhanbarthol ac Eglwysig lle gallent ymlacio, siarad, chwarae gemau fideo, a chael neges wych o hyd. Nid oeddent bob amser yn dod am y neges, ond daethant am ei gilydd! Nid oes rhaid i'r lle hwnnw fod yn sefydliad brics a morter, gallai fod yn lle gwych ar-lein.

Eich meddyliau? Llun a swydd wych ar Farchnata Pobl Ifanc i'w gael yn y blog persbectif.

4 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych! Yn rhoi mwy i mi feddwl amdano, mae gen i nifer o flynyddoedd cyn bod fy nau blentyn yn eu harddegau, ond rwy'n gwybod y bydd yn hedfan heibio cyn i mi ei wybod. Rwy'n credu mai un o'r pethau gwaethaf rydyn ni'n ei wneud yw gwthio plant i'r coleg pan nad ydyn nhw'n barod amdano. Mae yna opsiynau eraill: milwrol, crefftau, sefydliadau gwasanaeth.

 2. 2

  Hefyd, nid yw pawb eisiau bod mewn swyddfa neu labordy trwy'r dydd. Mae yna lawer o blant sydd wedi cael eu cadwyno i ddesg am y 13 blynedd diwethaf, a fyddai'n well ganddyn nhw fod i fyny a gwneud rhywbeth heblaw teipio. Nid ar gyfer myfyrwyr C yn unig y mae gweithgynhyrchu. Rwyf wedi adnabod rhai pobl wych mewn swyddi masnach y byddai'n well ganddyn nhw fod i fyny a gwneud rhywbeth corfforol.

  Mae'n gwneud i mi feddwl am Office Space lle mae Peter o'r diwedd yn hapus i fod yn gweithio ar griw glanhau yn lle bod mewn ciwbicl.

  • 3

   Michelle,

   Rydych chi'n llygad eich lle a gobeithio na ddeuthum ar draws gan nodi bod y swyddi hyn rywsut ar gyfer myfyrwyr is na'r cyffredin. Mae fy mhwynt yn hollol groes - mae'r swyddi hyn yn gyffrous, wedi'u datblygu'n dechnolegol, yn arwain at yrfaoedd sy'n talu'n dda AC NI FYDD angen gradd 4 blynedd. Nid yw rhai ohonynt hyd yn oed angen blwyddyn 2!

   Dim ond diwydiant sy'n cael ei anwybyddu ydyw mewn gwirionedd. Mae pawb yn meddwl bod angen Baglor arnoch chi y dyddiau hyn. Er y byddwn yn nodi bod hwnnw'n 'bolisi yswiriant' da, efallai nad hwn yw'r llwybr mwyaf pleserus a ffrwythlon i berson ifanc sydd eisiau gyrfa heriol a gwerth chweil!

   Diolch gymaint am eich meddyliau!
   Doug

   PS: Dwi'n CARU Gofod Swyddfa!

 3. 4

  Post gwych doug.
  Gan fy mod yn “filflwyddol” dwi'n def. cytuno â phopeth rydych wedi'i ddweud yma.

  Cyfarfod â nhw lle maen nhw, a chymryd llinell o golosg gyda'r gwn hwnnw. Rydych chi'n mynd i fod ei angen.

  Llythyr Llwyth PC beth mae'r # $ @ # yn ei olygu?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.