Siaradwch eich Adran TG yn Firefox

Rwy'n credu fy mod i wedi cael fy difetha'n eithaf yn y gorffennol o ran adrannau TG. Roeddwn i'n rhedeg rhwydwaith yn fy swydd gyntaf a fi oedd y boi gyda'r holl deganau yn yr adran (heblaw am fy Nghyfarwyddwr ar y pryd, roeddwn i bob amser yn prynu un iddo gyntaf).

Mae symud rhwng gwahanol swyddi ym maes Marchnata a Thechnoleg wedi fy rhoi ar ddwy ochr y drws TG felly rwy'n gwybod sut rhwystredig yw peidio â chael yr offer sydd eu hangen arnoch. Er ei bod yn anoddach ei gefnogi, rwy'n credu'n gryf y dylai technoleg ddod â chynnydd ac effeithlonrwydd. Ni all wneud hynny os ydych chi dan glo. Fy ffrind da Adam Small, sy'n rhedeg a Cwmni Marchnata Symudol yma yn Indianapolis, yn ei wneud yn berffaith ... yw eich adran TG galluogi chi neu analluogi chi?

Rwy'n ôl ar ochr Marchnata'r drws gyda fy swydd bresennol ac yn ceisio chwarae yn ôl y rheolau - ond nid yw'n hawdd. Rwy'n gwybod yr holl feddalwedd perffaith sydd ar gael sy'n symleiddio fy niwrnod - ac ni allaf ddefnyddio dim ohono. Dwi hyd yn oed ar gyfrifiadur personol nawr yn hytrach na fy Mac ffyddlon. Mae'n eithaf anghyfleustra.

Dwi i fyny am yr her, serch hynny! Yn hytrach na grumble (y tu allan i'm blog), rwy'n chwarae yn ôl y rheolau orau y gallaf ac yn ceisio darganfod beth sydd allan yna i helpu. Mae un o fy achubwyr mwyaf wedi bod yn rhedeg Firefox. Nid yn unig mae'n borwr gwych, ond mae'r ychwanegion yn wirioneddol anhygoel:

 • FireFTP - yn gais FTP gwych y gallaf ei redeg yn uniongyrchol yn Firefox. Mae am ddim (ond rhoddwch os gwelwch yn dda - mae hanner yr holl roddion yn mynd i elusen). Mae popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer cleient FTP cadarn!
 • Twitbin - yn gleient Twitter sy'n rhedeg reit mewn bar ochr Firefox. Nid yw mor llyfn â rhedeg eich cleient eich hun, fel Twhirl, ond mae'n gwneud y tric. Hoffwn pe byddent wedi rhoi rhai tabiau arno i'w gwneud hi'n haws mynd o atebion i negeseuon uniongyrchol, ac ati.
 • Firebug - nid oes unrhyw offeryn gwell ar y farchnad i'ch helpu chi i ddatrys problemau HTML, CSS a JavaScript gyda'ch gwefan. Am gloddio'n ddwfn o ran sut mae safleoedd eraill yn adeiladu effeithiau cŵl? Mae Firebug yn anhygoel!
 • ColorZilla - Ydych chi erioed wedi cael lliw oddi ar dudalen we? Offeryn bach gwych ar gyfer ei wneud!
 • Greasemonkey - ychwanegiad anhygoel sy'n eich galluogi i ysgrifennu a chynnwys eich sgriptiau eich hun i mewn i dudalennau. Mae miliynau o sgriptiau GreaseMonkey hynod ddiddorol allan yna a all eich helpu gyda gmail a thunnell o apiau eraill. Edrychwch ar Greasespot am y diweddaraf!

  DIWEDDARIAD: Defnyddiwch CAUTION gyda Greasemonkey, mae sgriptiau allan yna a fydd yn ceisio casglu gwybodaeth mewngofnodi ar gyfer gwefannau ariannol.

 • CwlIris - ychwanegiad rhyfeddol o hwyl sy'n troi'ch cyfrifiadur personol neu'ch Mac yn anghenfil pori Cyfryngau!

 • Clociau llwynog - ydy parthau amser yn eich drysu chi? Ychwanegiad bach defnyddiol yw hwn a all roi'r amseroedd cyfredol i chi ledled y byd.
 • ScribeFire - mae yna olygydd blog hyd yn oed y gallwch chi ei roi yn Firefox sy'n defnyddio XML-RPC, safon trwy'r mwyafrif o lwyfannau blogio ar gyfer postio cynnwys. Nid wyf yn defnyddio'r un hon, rwy'n tueddu i gadw at y golygydd ol yn WordPress, ond mae'n dal yn wych!

Efallai mai'r rhan orau o hyn yw nad oes angen hawliau Gweinyddwr arnoch fel rheol i osod yr ychwanegion hyn yn lleol, felly gallwch roi llawer o offer rhagorol ar gael ichi heb fygio'ch dyn TG. Gofynnwch i'ch dynion TG osod Firefox heddiw! Wrth gwrs, os yw Firefox yn dechrau damwain arnoch chi ... peidiwch â galw'ch desg gymorth TG ... dechreuwch gael gwared ar rai o'r ychwanegion hynny!

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Iawn ... byddaf yn rhoi cynnig ar hyn eto .... mae noscript wir yn gwella'ch gwefan btw. Gadewais marketingtechblog.com, ond mae'n debyg nad oedd hynny'n ddigon. A welais i ddim pa un o'r 16 arall i'w ganiatáu….

  Ond nes bod porwyr amgen yn cefnogi ActiveX, bydd gan IE afael troed bob amser mewn Adrannau TG.

  • 3

   Bydd ActiveX yn farw mewn ychydig flynyddoedd, ck, neu o leiaf yn cael ei newid ... marciwch fy ngeiriau. Ni ddylai unrhyw raglen we ofyn am osod a gosod gyrwyr yn y System Weithredu. Mae'n ddiangen.

   Mae Microsoft yn gweithio'n galed ar ehangu cyrhaeddiad Silverlight. Fel Flex / AIR, Silverlight fydd y platfform craidd ar gyfer adeiladu cymwysiadau gwe i ben-desg gyda thechnolegau Microsoft. Office fydd y gyfres fawr gyntaf a fydd yn lansio fel hyn.

   Dwi erioed wedi profi fy safle gyda noscript! Rwy'n credu'n gryf yn y profiad y gall sgriptio ochr cleientiaid ddod â hi i safle. C'mon ck ... gadewch i ni eich cael chi i mewn i 2008. 😉

   • 4

    Fodd bynnag, ar y pwynt hwn, mae Active-X yn gwneud pethau na all unrhyw dechnoleg sydd ar ddod eu gwneud.

    Gadewch i ni ddweud fy mod am i chi fewngofnodi i'm safle diogel trwy ddarllenydd print bys. Sut mae hynny'n digwydd? Rheolaeth Active-X.

    Felly nes eu bod naill ai'n gwneud y porwr mor agored i niwed gallwch gyrchu cyfeirlyfrau system pobl, neu eu bod yn cynnig amnewidiad traws-blatfform o Active-X ... bydd yn aros o gwmpas.

    Ac rydw i'n iawn ar y cyfan gyda JavaScript o'r wefan rydw i'n edrych arni. Mae eich gwefan ar y llaw arall yn galw ffeiliau sgript o 18 o wahanol ffynonellau, yr wyf wedi cymeradwyo 3 ohonynt yn unig (youtube, google, googlesyndication).

 3. 5

  Yn y cwmnïau y cefais bleser yn arwain ops a TG, gwnaethom Firefox yn borwr diofyn (roedd IE yno hefyd). Y caviat yw bod ein defnyddwyr ar y cyfan yn dechnoleg dechnegol. Oni bai eich bod mewn diwydiant sydd wedi'i reoleiddio'n helaeth, mae gormod o gloi'r system yn ddiwerth. Byddai'n well gennyf pe bai fy nhechnolegwyr yn mynd ar ôl atebion ar sut i wneud fy mhobl yn fwy effeithiol na cheisio cadw pawb yn unol.

  Mae cloi i lawr yn hen ysgol. Hyfforddiant ac addysg briodol yw'r hyn sy'n gwneud cwmnïau blaengar mor effeithiol.

  Dim ond fy sent 2.

  Apolinaras “Apollo” Sinkevicius

 4. 6

  Ni fydd pethau'n dod yn haws os ydych chi'n chwarae yn ôl y rheolau. Ond, mae bob amser y dewis gorau i'w gymryd yn y tymor hir.

  Rhestr braf o addonau firefox. Nid oes gennyf unrhyw un o'r addonau rhestredig yn fy nhân tân. Cytuno â chi ar GreaseMonkey. Rwyf wedi wynebu rhai problemau yn gynharach ac mae pethau'n iawn hebddo.

 5. 7

  Rydw i wedi bod yn defnyddio Firefox ers cyhyd nawr rydw i'n anghofio weithiau bod mwyafrif y bobl yn dal i ddefnyddio IE.

  Rhestr wych o ychwanegion. Mewn gwirionedd roedd yn rhaid i mi gefnu ar fy ychwanegion oherwydd roeddwn i fel plentyn mewn siop candy gyda nhw am ychydig. Roedd gen i dabiau lliw, rhagolwg auto, bariau lawrlwytho, y naw llath i gyd!

  Mae'n ddoniol pan edrychwch ar borwyr Firefox rhai pobl. Mae hanner eu sgrin yn cael ei ddefnyddio gan fariau offer ychwanegu!

 6. 8

  Fy mhrofiad yn fy swydd (ddim mor newydd) oedd bod yn rhaid i mi brofi fy hun yn deilwng o Firefox er mwyn ei gael. Mae pawb yn safonol ar IE, ond ar ôl i mi ddangos ychydig o gredyd techie i berson “marchnata”, fe ddangoson nhw'r ffolder gyfrinachol i mi ei bachu yn Firefox. Nid wyf yn gwybod pam nad oes gan bawb hyn, mae'n debyg nad ydyn nhw am ddelio â “hyfforddiant.” Fodd bynnag, wrth ddod i'r cwmni o'r tu allan, rwyf eisoes yn gwybod sut i ddefnyddio FF i gynyddu fy nghynhyrchedd.

 7. 9

  I argyhoeddi eich adran TG fod Firefox yn wirioneddol anhygoel, efallai y dylech chi ddangos iddyn nhw pa mor ymroddedig yw pobl i'r porwr. Gallai eich tystiolaeth fod yn hyn Cylch cnwd Firefox. Nid wyf yn gweld unrhyw gylchoedd cnwd wedi'u cysegru i unrhyw un o'r porwyr eraill!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.