Paratoi Data Talend: Mynediad, Glanhau a Pharatoi Eich Data CRM yn Hawdd

trawsnewid data mawr

Rydych chi newydd ddychwelyd o wythnos yn Vegas yn staffio sioe fasnach arall yn y diwydiant. Rydych chi wedi blino'n lân, wedi'ch ôl-gronio'n llwyr ar e-bost a phrosiectau eraill, ac mae gennych lwythi cychod o arweinyddion newydd y mae angen eu dilysu a'u cynnwys yn eich system CRM. Wrth syllu ar y daenlen ragorol enfawr o enwau, rydych chi'n gwybod y bydd yn mynd â chi trwy'r dydd i brosesu'r data cyswllt.

Mae mewnbynnu a glanhau eich data â llaw fel gwylio paent yn sych - diflas meddwl-ddideimlad ac yn lladd amser enfawr. Mae'n iawn i fyny gyda chydbwyso'ch llyfr siec, gwneud llestri a glanhau'r garej.

Fodd bynnag, mae data glân yn rhan hanfodol o'r broses farchnata a gwerthu. Y dewis arall yw garbage-in = garbage allan. Gall mewnforio a dosbarthu data heb baratoi arwain at ganlyniadau rhwystredig a gwastraffu amser ac arian. Wel, beth pe bai teclyn chwerthinllyd o hawdd a oedd yn lleihau'r amser a gymerodd i lanhau a fformatio'ch data o oriau i funudau?

Diolch byth bod y data gwych yn meddwl yn Talend teimlo'ch poen ac wedi ymateb gyda datrysiad newydd o'r enw Paratoi Data Talend. Mae'r cymhwysiad bwrdd gwaith newydd, rhad ac am ddim hwn yn eich galluogi i werthuso, glanhau a chyfuno data o wahanol ffynonellau mewn munudau gydag offer greddfol, tywysedig sy'n eich arwain trwy'r broses. Mae fel mynd am dro yn y parc…

Mae hynny'n iawn, rydych chi'n ei ddarllen yma plant cyntaf! Felly dechreuwch gynllunio'r gêm bêl-fasged prynhawn honno neu drin dwylo / trin traed oherwydd eich bod ar fin cael AWR yn ôl yn eich diwrnod. Iawn, efallai fy mod i'n bod yn rhy optimistaidd yn hynny o beth, ond ym mhob difrifoldeb, mae Paratoi Data Talend, yn caniatáu ichi roi'r gorau i dreulio amser gwerthfawr data glanhau a chrensian a chanolbwyntiwch eich ymdrechion ar dasgau mwy strategol fel dadansoddi ROI y digwyddiad yn gyffredinol a gallu rhannu'r mewnwelediad hwnnw yn ôl â'ch tîm (gan ennill pwyntiau brownie mawr i chi - Bonws !!)

Dyma gip ar sut Paratoi Data Talend yn gallu gwneud eich swydd yn haws. Yn gyntaf, gadewch i ni ystyried rhai o'r camau rydych chi'n eu cymryd wrth baratoi data i'w ddadansoddi er mwyn penderfynu a oedd gan y fasnach fasnach ddiweddar honno ROI sylweddol. Gan gychwyn, efallai y bydd eich data anniben yn edrych ychydig yn debyg i hyn:

taenlen talend

Nawr mae'n rhaid i chi wirio'r data am gywirdeb; sicrhau bod y gwerthoedd a ddefnyddir yn ddilys - hy Mr vs Mrs. neu Ms; sicrhau bod y wybodaeth yn gyflawn ym mhob maes; dileu cofnodion dyblyg; trawsnewid a safoni'r data; llwythwch y data i'ch system Awtomeiddio Marchnata CRM ac yn olaf datblygu a dogfennu strwythur cronfa ddata sy'n integreiddio'r amrywiol fesurau.

Ydych chi wedi blino eto? Rydw i… ac mae fy llygaid yn gwydro drosodd o edrych ar yr un daenlen hon am y tair awr ddiwethaf….

Cyflwyno Paratoi Data Talend

Nawr, gyda Pharatoi Data Talend, gallwch gyrchu, glanhau a pharatoi data mewn ffordd syml, reddfol. Yn gyntaf, pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r offeryn, mae'n eich annog gyda chanllaw naidlen i fewnforio eich ffeil Excel neu fathau eraill o ffynonellau data. Yna byddwch chi'n dewis yr un daenlen ac mewn dim ond ychydig o gliciau gallwch chi lanhau, safoni, cwblhau meysydd a hidlo'r data yn ôl rhanbarth, teitl swydd, ac ati er mwyn cael gwell mewnwelediad i ansawdd eich arweinyddion newydd. Bellach mae eich taenlen a oedd unwaith yn flêr yn edrych fel hyn:

Ciplun Talend

Nawr gallwch chi fewnforio'r data sydd wedi'i lanhau i mewn i Tableau yn hawdd er mwyn gwneud i'r digwyddiad nesaf berfformio'n well fyth. Yn ogystal, gan eich bod wedi bod yn dewis a glanhau amrywiol feysydd yn eich taenlen, mae Paratoi Data Talend wedi bod yn arbed cofnod o'r detholiadau hynny. Yna mae'r dewisiadau a wnewch yn gyfystyr â 'rysáit' y gallwch ei chadw ar ffeil er mwyn cyfeirio ati yn y dyfodol er mwyn osgoi ailweithio. Felly y tro cyntaf i chi weithio gyda set ddata, rydych chi'n arbed amser. Ond pan fydd y data'n cael ei adnewyddu (hy yn sioe y flwyddyn nesaf), rydych nid yn unig yn lleihau amser, ond rydych chi bron yn dileu'r gwaith sydd ei angen yn llwyr! (Nawr yn bendant mae gennych chi ychydig o amser rhydd yn eich diwrnod am o leiaf egwyl goffi neu gerdded trwy'r parc yn ystod cinio).

Nid Marchnatwyr yn unig mohono

Paratoi Data Talend hefyd yn berffaith addas ar gyfer gweinyddwyr adnoddau dynol a budd-daliadau, dadansoddwyr busnes ac ariannol, neu unrhyw rôl sy'n treulio criw o amser yn gweithio gyda data neu'n rhwygo'u gwallt dros daenlenni. Felly p'un a ydych chi'n glanhau arweinyddion masnach, cyfrifo wyneb i waered darpar gaffaeliad, dadansoddi trafodion neu gynyddu maint y cynlluniau deintyddol, gweledigaeth, yswiriant bywyd a gwariant hyblyg gorau ar gyfer eich cwmni - nawr dim ond clic i ffwrdd yw mynediad i fewnwelediad!

Rydych chi'n ddisglair ac yn dda am yr hyn rydych chi'n ei wneud - felly pam bod yn treulio mwy o amser yn crwydro data yn erbyn rhannu eich mewnwelediadau â'ch tîm? Felly nawr, mewn gwirionedd yr unig gwestiwn y dylech chi fod yn ei ofyn i chi'ch hun yw: ble alla i ei gael? !!!

Dadlwythwch eich fersiwn am ddim o Talend Data Preparation Today!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.