Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Amser Darllen: 7 Cofnodion Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Amser Darllen: 4 Cofnodion Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Salesmachine: Cynyddu Trosi Treial SaaS a Mabwysiadu Cwsmer

Amser Darllen: 4 Cofnodion Os ydych chi'n gwerthu cynnyrch Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS), mae eich refeniw yn dibynnu ar drosoli data cwsmeriaid a defnydd cynnyrch ar y lefel cyswllt a chyfrif. Mae Salesmachine yn grymuso timau gwerthu a llwyddiant gyda mewnwelediadau gweithredadwy ac awtomeiddio i gynyddu trosi Treial a Mabwysiadu Cwsmer. Mae gan Salesmachine Dau Brif Fudd-dro Trosi Treial Hwb - Arweinwyr cymwys â sgôr yn seiliedig ar ffit cwsmeriaid a mabwysiadu cynnyrch. Mae cymhwyster prawf Salesmachine yn caniatáu i'ch tîm gwerthu ganolbwyntio ar gymwysterau uchel

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Amser Darllen: 2 Cofnodion Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Pam ddylai'ch cwmni fod yn gweithredu sgwrs fyw

Amser Darllen: 2 Cofnodion Gwnaethom drafod y buddion niferus o integreiddio sgwrs fyw ar eich gwefan yn un o'n podlediadau marchnata. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tiwnio i mewn! Mae sgwrsio byw yn ddiddorol gan fod yr ystadegau'n darparu tystiolaeth y gall nid yn unig helpu i gau mwy o fusnes, ond gall hefyd wella boddhad cwsmeriaid yn y broses. Mae cwsmeriaid eisiau help ond, yn fy marn i, nid ydyn nhw eisiau siarad â phobl mewn gwirionedd. Galw, llywio coed ffôn, aros yn y ddalfa, ac yna egluro