Syncari: Uno a Rheoli Data Traws-Swyddogaethol, Awtomeiddio Llifoedd Gwaith a Dosbarthu Mewnwelediadau dibynadwy ym mhobman.

Mae cwmnïau'n boddi mewn data sy'n cronni yn eu CRM, awtomeiddio marchnata, ERP, a ffynonellau data cwmwl eraill. Pan na all timau gweithredu hanfodol gytuno ar ba ddata sy'n cynrychioli'r gwir, mae perfformiad yn cael ei fygu ac mae'n anoddach cyrraedd nodau refeniw. Mae Syncari eisiau gwneud bywyd yn haws i bobl sy'n gweithio ym maes marchnata, cwmnïau gwerthu, a gweithwyr refeniw sy'n ei chael hi'n anodd yn barhaus gyda data yn llwyddo i gyflawni eu hamcanion. Mae Syncari yn cymryd ffres

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Salesmachine: Cynyddu Trosi Treial SaaS a Mabwysiadu Cwsmer

Os ydych chi'n gwerthu cynnyrch Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS), mae eich refeniw yn dibynnu ar drosoli data cwsmeriaid a defnydd cynnyrch ar y lefel cyswllt a chyfrif. Mae Salesmachine yn grymuso timau gwerthu a llwyddiant gyda mewnwelediadau gweithredadwy ac awtomeiddio i gynyddu trosi Treial a Mabwysiadu Cwsmer. Mae gan Salesmachine Dau Brif Fudd-dro Trosi Treial Hwb - Arweinwyr cymwys â sgôr yn seiliedig ar ffit cwsmeriaid a mabwysiadu cynnyrch. Mae cymhwyster prawf Salesmachine yn caniatáu i'ch tîm gwerthu ganolbwyntio ar gymwysterau uchel

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Pam ddylai'ch cwmni fod yn gweithredu sgwrs fyw

Gwnaethom drafod y buddion niferus o integreiddio sgwrs fyw ar eich gwefan yn un o'n podlediadau marchnata. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tiwnio i mewn! Mae sgwrsio byw yn ddiddorol gan fod yr ystadegau'n darparu tystiolaeth y gall nid yn unig helpu i gau mwy o fusnes, ond gall hefyd wella boddhad cwsmeriaid yn y broses. Mae cwsmeriaid eisiau help ond, yn fy marn i, nid ydyn nhw eisiau siarad â phobl mewn gwirionedd. Galw, llywio coed ffôn, aros yn y ddalfa, ac yna egluro

Lilt: Dolen Adborth Niwclear Dynol + Peiriant ar gyfer Cyfieithu a Lleoleiddio

Mae Lilt wedi adeiladu'r ddolen adborth peiriant niwral + dynol gyntaf i'w chyfieithu. System cyfieithu peiriant niwral Lilt (NMT) yw'r cyntaf o'i fath yn y diwydiant technoleg cyfieithu ac mae'n mynd y tu hwnt i offrymau gan Google, Amazon, Facebook, Apple, neu Microsoft. Bellach mae gan fusnesau sy'n dymuno ehangu eu cyrhaeddiad byd-eang opsiwn gwell i gyfieithu eu cynnwys yn gyflym ac yn gywir. O ran cyfieithu, dim ond dau ddewis sydd gan fusnesau: Cyfieithu peiriannau brawddeg lawn fel Google Translate.

CoffeeSender: Anfonwch Gerdyn Rhodd Starbucks gydag Un Clic

Heblaw am fy wlser, pwy sydd ddim yn caru Starbucks? Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen weithiau weithiau mai'r pethau bach rydych chi'n eu gwneud sy'n cael yr effaith fwyaf. Gan na allwch droi o gwmpas yn y mwyafrif o gymunedau heb weld Starbucks, ac mae Starbucks yn weddol gyfystyr â chyfarfodydd busnes, mae'n ymddangos yn rhesymegol yn unig y dylech gael ap wedi'i integreiddio â'ch CRM lle gallwch chi gychwyn Cerdyn eGift Starbucks® $ 5 trwy e-bost. Mae CoffeeSender yn app sy'n caniatáu