Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021

Mae fideo yn un maes rydw i wir yn ceisio ei rampio i fyny eleni. Yn ddiweddar, fe wnes i bodlediad gydag Owen o The Video Marketing School ac fe wnaeth fy ysgogi i roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Fe wnes i lanhau fy sianeli Youtube yn ddiweddar - i mi yn bersonol ac i mi Martech Zone (tanysgrifiwch os gwelwch yn dda!) ac rydw i'n mynd i barhau i weithio ar recordio rhai fideos da yn ogystal â gwneud mwy o fideo amser real. Fe wnes i adeiladu

Sut i Fesur ROI Eich Ymgyrchoedd Marchnata Fideo

Mae cynhyrchu fideo yn un o'r strategaethau marchnata hynny sy'n aml yn cael eu tan-raddio o ran ROI. Gall fideo cymhellol ddarparu'r awdurdod a'r didwylledd sy'n dyneiddio'ch brand ac yn gwthio'ch rhagolygon i benderfyniad prynu. Dyma rai ystadegau anhygoel sy'n gysylltiedig â fideo: Gall fideos sydd wedi'u hymgorffori yn eich gwefan arwain at gynnydd o 80% mewn cyfraddau trosi Mae gan e-byst sy'n cynnwys fideo gyfradd clicio drwodd 96% yn uwch o gymharu â negeseuon e-bost heblaw fideo Marchnatwyr fideo

Youtube: Beth yw'ch Strategaeth Fideo Yno?

Rydym bob amser yn canolbwyntio ar fylchau o ran strategaeth marchnata digidol ein cleientiaid. Nid dim ond i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r brandiau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw yw peiriannau chwilio, mae'r algorithmau hefyd yn ddangosydd rhagorol o awdurdod brand ar-lein. Wrth i ni ddadansoddi'r cynnwys sy'n gyrru sylw i'r brand, rydyn ni'n cymharu'r cynnwys ar safle pob cystadleuydd i weld beth yw'r gwahaniaethau. Yn eithaf aml, mae un o'r gwahaniaethwyr hynny

Marchnata Youtube: Pam Mae'n Dal yn Rhaid!

Fe wnaethom gynnal cyfarfod rhanbarthol o ddarlledwyr yn ein swyddfa i drafod toreth fideo mewn podledu. Roedd yn drafodaeth anhygoel - o dechnoleg newydd, heriau technolegol, i strategaethau fideo cymdeithasol amser real. Yn yr un o'r sgyrsiau na ofynnwyd y cwestiwn, a ddylem ni fod yn gwneud fideo? Yn hytrach, roedd yn ymwneud â sut y gallwn weithredu fideo i gyd-fynd â'r ymdrechion podledu yn y ffordd fwyaf effeithlon bosibl. Fel un podcaster, Chris Spangle, sain a fideo

Pam fod Fideo Cynnyrch yn Flaenoriaeth a 5 Math o Fideo y dylech eu Cynhyrchu

Roedd 2015 yn flwyddyn hynod lwyddiannus ar gyfer fideo cynnyrch, gyda golygfeydd fideo i fyny 42% ers 2014. Nid dyna'r stori gyfan, serch hynny. Digwyddodd 45% o'r holl olygfeydd fideo ar ddyfais symudol. Mewn gwirionedd, yn chwarter olaf 2015, tyfodd golygfeydd fideo symudol 6 gwaith yn gyflymach na golygfeydd fideo bwrdd gwaith. Mae gan y data hwn a data arall a ddarparwyd yn Adroddiad Meincnodau Fideo Cynnyrch 2015 Invodo yr holl gyfiawnhad sydd ei angen ar farchnatwyr i weithredu strategaeth fideo ... ar unwaith. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda