Infograffig: 21 Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol y Mae angen i Bob Marchnatwr eu Gwybod Yn 2021

Diau fod dylanwad cyfryngau cymdeithasol fel sianel farchnata yn cynyddu bob blwyddyn. Mae rhai platfformau yn codi, fel TikTok, ac mae rhai yn aros bron yr un fath â Facebook, gan arwain at newid cynyddol yn ymddygiad defnyddwyr. Fodd bynnag, gyda blynyddoedd daeth pobl i arfer â brandiau a gyflwynwyd ar gyfryngau cymdeithasol, felly mae angen i farchnatwyr ddyfeisio dulliau newydd i sicrhau llwyddiant ar y sianel hon. Dyna pam mae cadw llygad ar y tueddiadau diweddaraf yn hanfodol i unrhyw farchnata

Agorapulse: Eich Mewnflwch Syml, Unedig ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Dros ddegawd yn ôl, yn Social Media Marketing World, cyfarfûm â’r Emern Ernoult anhygoel o garedig a gwych - sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Agorapulse. Mae'r farchnad offer rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn orlawn. Roddwyd. Ond mae Agorapulse yn trin cyfryngau cymdeithasol gan fod angen i gorfforaethau fod yn… broses. Mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach dewis yr offeryn (neu'r offer) cywir ar gyfer ein hanghenion. I unrhyw un (fel fi) sy'n ceisio rheoli cyfrifon lluosog sy'n cael eu cytew a

Infograffig: Sut mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Dylanwadu ar Ein Bywydau

Heddiw mae gan lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ran allweddol i'w chwarae yn ein bywydau. Mae biliynau o bobl ledled y byd yn eu defnyddio i gyfathrebu, cael hwyl, cymdeithasu, mynediad at newyddion, chwilio am gynnyrch / gwasanaeth, siop, ac ati. Nid yw eich oedran na'ch cefndir yn bwysig. Bydd rhwydweithiau cymdeithasol yn effeithio'n sylweddol ar eich trefn ddyddiol. Gallwch estyn allan at bobl sydd â diddordebau tebyg i'ch un chi ac adeiladu cyfeillgarwch hirhoedlog hyd yn oed yn ddienw. Gallwch chi gydymdeimlo â llawer o bobl eraill ar draws

2018: Sut Mae Cwmnïau a Defnyddwyr Yn Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Datblygodd TribeLocal arolwg manwl a gynhyrchodd gyfoeth o ymchwil ynglŷn â sut mae cwmnïau a defnyddwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel y mae'n berthnasol i frandiau. Canolbwyntiodd yr holiadur ar gyfer y cwmni ar ychydig o ffactorau yr oeddent yn gallu eu cyfrif gan ddefnyddio astudiaethau amrywiol. Canfyddiadau cyffredinol yr arolwg oedd: Nid yw busnesau wedi derbyn cyfryngau cymdeithasol yn llwyr o hyd. Mae defnyddwyr eisiau i'w brandiau ofalu amdanynt a'r gymdeithas Rhwydweithiau a Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol Gorau yn 2018

Ystadegau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ni Allwch Chi Goll!

Ar ryw adeg ddegawdau lawer yn ôl, dechreuon ni gymryd yn ganiataol bod gan yr aelwyd arferol radio, yna ffôn, ac yn olaf teledu. Rwy'n credu ein bod wedi cyrraedd y dirlawnder hwnnw gyda'r cyfryngau cymdeithasol ... a oes gwir angen i ni feintioli'r effaith neu geisio argyhoeddi busnes bod cyfryngau cymdeithasol yma i aros? Yeesh, nid wyf yn gobeithio. Nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n bryd i farchnatwyr ollwng popeth a betio'r cyfan