Heriau a Chyfleoedd Busnes Gyda'r Pandemig COVID-19

Am sawl blwyddyn, rwyf wedi cyffwrdd mai newid yw'r unig gysonyn y dylai marchnatwyr fod yn gyffyrddus ag ef. Mae newidiadau mewn technoleg, cyfryngau a sianeli ychwanegol i gyd yn pwyso ar sefydliadau i addasu i ofynion defnyddwyr a busnesau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd cwmnïau hefyd yn cael eu gorfodi i fod yn fwy tryloyw a dynol yn eu hymdrechion. Dechreuodd defnyddwyr a busnesau wneud busnesau i gyd-fynd â'u credoau dyngarol a moesegol. Lle arferai sefydliadau wahanu eu sylfeini