Popeth y bydd angen i chi erioed ei wybod am “yr Amseroedd Gorau”

Os na fyddaf byth yn rhannu ffeithlun amser gorau arall, byddaf yn hapus mai hwn yw'r olaf. Ac rydw i wir yn gobeithio y byddwch chi'n ei rannu hefyd. Rwy'n griddfan yn llwyr bob tro rwy'n gweld yr amser gorau i ffeithlun. Yr amser gorau i drydar. Yr amser gorau i ddiweddaru ar Facebook. Yr amser gorau i anfon e-bost. Yr amser gorau i ddiweddaru LinkedIn. Yr amser gorau i flogio. Argh ... mae wir yn fy ngyrru'n hollol wallgof. Pryd bynnag mae rhywun yn rhannu un o