GRIN: Rheoli Eich Marchnata Dylanwadwr E-Fasnach Yn y Llwyfan Rheoli Crëwyr O'r Dechrau i'r Diwedd Hwn

Nid yw'r brandiau cartref diweddaraf yn cael eu creu trwy hysbysebu torfol hen ysgol - maen nhw wedi'u hadeiladu ochr yn ochr â chrewyr cynnwys. Brandiau sy'n defnyddio crewyr cynnwys fel storïwyr brand bellach yw'r enwau ar wefusau pawb. A sut maen nhw'n ei wneud? Ni ellir ei brynu. Ni ellir ei ffugio. Rhaid ei adeiladu, un berthynas wir greawdwr ar y tro. Beth yw Rheolaeth Creawdwr? Mae rheolaeth crewyr yn cyfuno'r holl farchnata sy'n cyrraedd y defnyddiwr trwy grewyr yn un fframwaith a datrysiad

Beth yw Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Yn 2022?

Un maes arbenigedd yr wyf wedi canolbwyntio fy marchnata arno dros y ddau ddegawd diwethaf yw optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi osgoi dosbarthu fy hun fel ymgynghorydd SEO, fodd bynnag, oherwydd mae ganddo rai arwyddocâd negyddol ag ef yr hoffwn eu hosgoi. Rwy'n aml yn gwrthdaro â gweithwyr proffesiynol SEO eraill oherwydd eu bod yn tueddu i ganolbwyntio ar algorithmau dros ddefnyddwyr peiriannau chwilio. Soniaf am hynny yn ddiweddarach yn yr erthygl. Beth

Whatagraph: Aml-Sianel, Monitro Data Amser Real ac Adroddiadau ar gyfer Asiantaethau a Thimau

Er bod gan bron bob platfform gwerthu a marchnata ryngwynebau adrodd, llawer ohonynt yn eithaf cadarn, nid ydynt yn darparu unrhyw fath o olwg gynhwysfawr ar eich marchnata digidol. Fel marchnatwyr, rydym yn ceisio canoli adrodd yn Analytics, ond hyd yn oed mae'n aml yn gyfyngedig i weithgaredd ar eich gwefan yn hytrach na'r holl sianeli gwahanol rydych yn gweithio ynddynt. Ac… os ydych chi erioed wedi cael y pleser o geisio adeiladu adrodd mewn platfform,

Gorffennol, Presennol a Dyfodol Tirwedd Marchnata'r Dylanwadwyr

Mae'r degawd diwethaf wedi bod yn un o dwf aruthrol ar gyfer marchnata dylanwadwyr, gan ei sefydlu fel strategaeth hanfodol ar gyfer brandiau yn eu hymdrechion i gysylltu â'u cynulleidfaoedd allweddol. Ac mae disgwyl i'w hapêl bara wrth i fwy o frandiau geisio partneru â dylanwadwyr i ddangos eu dilysrwydd. Gyda chynnydd e-fasnach gymdeithasol, ailddosbarthu gwariant hysbysebu i farchnata dylanwadwyr o'r teledu a'r cyfryngau all-lein, a mwy o fabwysiadu meddalwedd blocio hysbysebion sy'n rhwystro