Sut i Fonitro Eich Perfformiad Chwilio Organig (SEO)

Ar ôl gweithio i wella perfformiad organig pob math o safle - o wefannau mega gyda miliynau o dudalennau, i wefannau e-fasnach, i fusnesau bach a lleol, mae yna broses rydw i'n ei chymryd sy'n fy helpu i fonitro ac adrodd ar berfformiad fy nghleientiaid. Ymhlith cwmnïau marchnata digidol, nid wyf yn credu bod fy null gweithredu yn unigryw ... ond mae'n llawer mwy trylwyr na'r asiantaeth chwilio organig nodweddiadol (SEO). Nid yw fy null gweithredu yn anodd, ond mae'n

Restream: Fideo Live-Stream I Dros 30+ o Blatfformau Cyfryngau Cymdeithasol Ar Unwaith

Mae Restream yn wasanaeth aml-ffrwd sy'n eich galluogi i ddarlledu'ch cynnwys byw i fwy na 30 o lwyfannau ffrydio ar yr un pryd. Mae Restream yn galluogi marchnatwyr i ffrydio trwy eu platfform stiwdio eu hunain, ffrydio gydag OBS, vMix, e tc., Ffrydio ffeil fideo, trefnu digwyddiad, neu hyd yn oed recordio yn eu platfform. Mae dros 4 miliwn o ffrydwyr fideo ledled y byd yn defnyddio Restream. Ymhlith y llwyfannau cyrchfan mae Facebook Live, Twitch, YouTube, Periscope gan Twitter, Linkedin, VK Live, DLive, Dailymotion, Trovo, Mixcloud, kakaoTV,

Infograffig: 21 Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol y Mae angen i Bob Marchnatwr eu Gwybod Yn 2021

Diau fod dylanwad cyfryngau cymdeithasol fel sianel farchnata yn cynyddu bob blwyddyn. Mae rhai platfformau yn codi, fel TikTok, ac mae rhai yn aros bron yr un fath â Facebook, gan arwain at newid cynyddol yn ymddygiad defnyddwyr. Fodd bynnag, gyda blynyddoedd daeth pobl i arfer â brandiau a gyflwynwyd ar gyfryngau cymdeithasol, felly mae angen i farchnatwyr ddyfeisio dulliau newydd i sicrhau llwyddiant ar y sianel hon. Dyna pam mae cadw llygad ar y tueddiadau diweddaraf yn hanfodol i unrhyw farchnata

Sut y gall Brandiau Di-Hapchwarae elwa o weithio gyda dylanwadwyr gamblo

Mae dylanwadwyr hapchwarae yn dod yn anodd eu hanwybyddu, hyd yn oed ar gyfer brandiau heblaw gemau. Efallai y bydd hynny'n swnio'n rhyfedd, felly gadewch i ni egluro pam. Dioddefodd llawer o ddiwydiannau oherwydd Covid, ond ffrwydrodd gemau fideo. Rhagwelir y bydd ei werth yn rhagori ar $ 200 biliwn yn 2023, twf wedi'i bweru gan amcangyfrif o 2.9 biliwn o gamers ledled y byd yn 2021. Adroddiad Marchnad Gemau Byd-eang Nid yn unig niferoedd sy'n gyffrous i frandiau heblaw gemau, ond yr ecosystem amrywiol o amgylch hapchwarae. Mae amrywiaeth yn creu cyfleoedd i gyflwyno