10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn sgil marchnata hanfodol yn yr 21ain ganrif. Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch chi

5 Rhesymau Pam fod Angen Strategaeth Marchnata Fideo ar Eich Busnes

Y mis hwn rydw i wedi bod yn cymryd peth amser i lanhau fy sianeli Youtube yn ogystal â bod o ddifrif ynglŷn â chynhyrchu mwy o fideos i gyd-fynd â'm herthyglau. Nid oes amheuaeth ynghylch pŵer fideos - yn fyw ac wedi'u recordio - ar ymgysylltu â rhagolygon a chwsmeriaid. Mae 99% o'r busnesau a ddefnyddiodd fideo y llynedd yn dweud eu bod yn bwriadu parhau ... felly yn amlwg maen nhw'n gweld y budd! Tueddiadau Marchnata Fideo Mae defnydd fideo hefyd wedi ei skyrocio â defnydd symudol