Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol. Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw'r weithred neu'r busnes o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a

Repurpose House: Gyrru Mwy o Draffig ac Arwain gyda'r Gwasanaeth Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol Rhannadwy hwn

Mae busnesau, gan gynnwys fy rhai fy hun, yn creu cynnwys newydd ac anhygoel ar gyfer eu gwefannau yn gyson - gan gynnwys fideos, podlediadau, ac erthyglau. Er bod y greadigaeth yn anhygoel, yn nodweddiadol mae cylch bywyd byr i'r cynnwys hwnnw dros amser ... felly nid yw'r enillion llawn ar fuddsoddiad ar eich cynnwys byth yn cael eu gwireddu'n wirioneddol. Mae'n un o'r rhesymau fy mod yn gwthio ein cleientiaid i feddwl mwy o ran datblygu llyfrgell cynnwys na llif diddiwedd o gynhyrchu cynnwys. Mae

Marchnata Youtube: Pam Mae'n Dal yn Rhaid!

Fe wnaethom gynnal cyfarfod rhanbarthol o ddarlledwyr yn ein swyddfa i drafod toreth fideo mewn podledu. Roedd yn drafodaeth anhygoel - o dechnoleg newydd, heriau technolegol, i strategaethau fideo cymdeithasol amser real. Yn yr un o'r sgyrsiau na ofynnwyd y cwestiwn, a ddylem ni fod yn gwneud fideo? Yn hytrach, roedd yn ymwneud â sut y gallwn weithredu fideo i gyd-fynd â'r ymdrechion podledu yn y ffordd fwyaf effeithlon bosibl. Fel un podcaster, Chris Spangle, sain a fideo

Sut i Sefydlu Eich Sianel Youtube a'i Malu!

Hyd yn oed os ydych chi'n cyhoeddi ar sianeli fideo eraill fel Vimeo neu Wistia, mae'n dal yn arfer gwych cyhoeddi a gwneud y gorau o bresenoldeb Youtube eich busnes. Mae Youtube yn parhau â'i arwain fel yr ail beiriant chwilio mwyaf wrth i ddefnyddwyr ymchwilio i'w pryniant nesaf neu ddarganfod sut i wneud pethau ar-lein. Roedd Youtube yn arfer bod yn wefan rhannu fideos yn ôl yn 2006, roedd pobl yn arfer rhannu eu cathod a'u fideos cartref doniol. Degawd yn ddiweddarach, yn gwneud fideos