Y Materion Cyfreithiol Uchaf gyda Blogio

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd un o'n cleientiaid bost blog gwych ac roeddent yn chwilio am ddelwedd dda i ymddangos arni. Fe wnaethant ddefnyddio Google Image Search, dod o hyd i ddelwedd a gafodd ei hidlo fel heb freindal, a'i hychwanegu at y post. O fewn dyddiau, cysylltodd cwmni delwedd stoc mawr â nhw a chyflwynwyd bil iddynt am $ 3,000 i dalu am ddefnyddio delwedd ac osgoi'r materion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â

Hanes Dylunio E-bost ac E-bost

44 mlynedd yn ôl, roedd Raymond Tomlinson yn gweithio ar ARPANET (rhagflaenydd Llywodraeth yr UD i'r Rhyngrwyd sydd ar gael i'r cyhoedd), a dyfeisiodd e-bost. Roedd yn fargen eithaf mawr oherwydd hyd at y pwynt hwnnw, dim ond ar yr un cyfrifiadur y gellid anfon a darllen negeseuon. Roedd hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr a chyrchfan gael eu gwahanu gan y & symbol. Pan ddangosodd ei gydweithiwr Jerry Burchfiel, yr ymateb oedd: Peidiwch â dweud wrth neb! Nid dyma rydyn ni i fod i weithio

Marchnata Cyswllt a Chydymffurfiaeth CAN-SPAM

Rwy'n gwylio llawer o fy ffrindiau yn y diwydiant yn chwarae'n gyflym iawn ac yn rhydd gyda rheoliadau, ac rwy'n ofni y byddan nhw mewn trafferth un diwrnod. Nid yw anwybodaeth yn esgus a chan fod y rhain yn faterion rheoliadol, mae'r ddirwy weithiau'n rhatach na rhoi amddiffyniad cyfreithiol iddi. Dau o'r prif droseddau a welaf yw: Peidio â chyhoeddi bod gennych berthynas ariannol gyda'r cwmni - p'un ai chi yw'r perchennog, buddsoddwr, neu

Beth yw'r Ddeddf CAN-SPAM?

Cafodd rheoliadau'r Unol Daleithiau sy'n ymwneud â negeseuon e-bost masnachol eu rheoleiddio yn 2003 o dan Ddeddf CAN-SPAM y Comisiwn Masnach Ffederal. Er ei bod wedi bod dros ddegawd ... rwy'n dal i agor fy mewnflwch yn ddyddiol i e-bost digymell sydd â gwybodaeth ffug a dim dull i optio allan. Nid wyf yn siŵr pa mor effeithiol fu'r rheoliadau hyd yn oed gyda'r bygythiad o hyd at ddirwy o $ 16,000 am bob tramgwydd. Yn ddiddorol, nid oes angen caniatâd i anfon e-bost at y Ddeddf CAN-SPAM

Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

Yr wythnos hon, cwrddais â chwmni a oedd yn ystyried gadael eu darparwr gwasanaeth e-bost ac adeiladu eu system e-bost yn fewnol. Pe byddech wedi gofyn imi ddegawd yn ôl a oedd hynny'n syniad da, byddwn wedi dweud na. Fodd bynnag, mae amseroedd wedi newid, ac mae technoleg ESPs yn eithaf hawdd i'w gweithredu os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyma pam y gwnaethom ddatblygu CircuPress. Beth Newidiodd gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost? Y newid mwyaf gyda