Pam fod ffeithluniau yn rheidrwydd llwyr mewn marchnata cynnwys

Roedd y llynedd yn flwyddyn faner i raglen ffeithlun ein hasiantaeth. Nid wyf yn credu bod wythnos yn mynd heibio nad oes gennym lond llaw o gynhyrchu ar gyfer ein cleientiaid. Bob tro rydyn ni'n gweld cyfnod tawel ym mherfformiad ein cleient, rydyn ni'n dechrau ymchwilio i bynciau ar gyfer eu ffeithlun nesaf. (Cysylltwch â ni am ddyfynbris!) Lawer gwaith rydym yn cyfuno'r strategaethau hynny â phapurau gwyn, microsites rhyngweithiol ac ymgyrchoedd hyrwyddo eraill - ond does dim amheuaeth bod trosoledd a