Dyma 6 Ffordd y mae Apiau Symudol yn Helpu i Dwf Busnes

Wrth i fframweithiau brodorol symudol leihau amser datblygu a lleihau costau datblygu, mae cymwysiadau symudol yn dod yn anghenraid i lawer o gwmnïau yrru arloesedd. Nid yw adeiladu eich cais symudol eich hun yn gostus ac yn anhylaw o gwbl fel yr oedd ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae tanwydd y diwydiant yn gwmnïau datblygu apiau sydd â gwahanol ganolfannau arbenigedd ac ardystiadau, pob un yn ymosodol wrth adeiladu cymwysiadau busnes a all gael effaith gadarnhaol ar bob agwedd o'ch busnes. Sut Apps Symudol

Google Primer: Dysgu Sgiliau Busnes Newydd a Marchnata Digidol

Mae perchnogion busnes a marchnatwyr yn aml yn cael eu gorlethu o ran marchnata digidol. Mae yna feddylfryd rydw i'n gwthio pobl i'w fabwysiadu wrth iddyn nhw feddwl am werthu a marchnata ar-lein: Mae bob amser yn mynd i newid - mae pob platfform yn mynd trwy drawsnewidiad dwys ar hyn o bryd - deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau, prosesu iaith naturiol, rhith-realiti, realiti cymysg, data mawr, blockchain, bots, Rhyngrwyd Pethau ... ie. Er bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd, cadwch mewn cof bod hynny i gyd

Siopau Cludfwyd E-fasnach o Ymdrechion Marchnata'r Gwanwyn Cynnar

Er mai dim ond newydd ddechrau mae'r gwanwyn, mae defnyddwyr yn rasio i ddechrau ar eu prosiectau gwella cartrefi a glanhau tymhorol, heb sôn am brynu cypyrddau dillad gwanwyn newydd a dod yn ôl mewn siâp ar ôl misoedd o aeafgysgu yn y gaeaf. Mae awydd pobl i blymio i amrywiaeth o weithgareddau gwanwyn yn brif ysgogydd yr hysbysebion ar thema'r gwanwyn, tudalennau glanio ac ymgyrchoedd marchnata eraill a welwn mor gynnar â mis Chwefror. Efallai y bydd eira ymlaen o hyd

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Yr Allwedd i'ch Rheolaeth Adfer Brand yw Personoli

Mae pob gobaith a chwsmer yn cael eu cymell yn wahanol, yn cyrraedd eich busnes trwy wahanol gyfryngau, gyda gwahanol lefelau o fwriad, yn ceisio gwybodaeth wahanol, ar wahanol gamau yn nhaith y cwsmer, ac yn disgwyl dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt ar unwaith. Nid oes unrhyw beth mwy rhwystredig na chael eich dal i fyny pan rydych chi'n ceisio cymryd y cam nesaf. Efallai ei fod yn rhywbeth mor syml â galwad i wasanaeth cwsmeriaid a chael eich dal mewn dolen ddiddiwedd o wasanaeth