Sut i Rhedeg Ymgyrchoedd E-bost gyda Gmail

Weithiau nid oes angen darparwr gwasanaeth e-bost llawn arnoch (ESP) gyda'r holl glychau a chwibanau o reoli rhestrau, adeiladwyr e-bost, y gellir eu dosbarthu ac offer soffistigedig eraill. Rydych chi eisiau cymryd rhestr a'i hanfon ati. Ac, wrth gwrs, os yw'n neges farchnata - darparwch y gallu i bobl optio allan o negeseuon yn y dyfodol. Dyna lle efallai mai YAMM yw'r ateb perffaith. Eto Uno Post arall (YAMM) Mae YAMM yn e-bost wedi'i alluogi gan Chrome

Sigstr: Creu, Defnyddio, a Mesur Eich Ymgyrchoedd Llofnod E-bost

Mae pob e-bost sy'n cael ei anfon o'ch blwch derbyn yn gyfle marchnata. Wrth i ni anfon ein cylchlythyr allan at dunnell o danysgrifwyr, rydym hefyd yn anfon 20,000 o negeseuon e-bost eraill mewn cyfathrebu dyddiol yn ôl ac ymlaen rhwng staff, cleientiaid, rhagolygon, a gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus. Mae gofyn i bawb ychwanegu baner i hyrwyddo papur gwyn neu weminar sydd ar ddod yn nodweddiadol yn mynd drosodd heb fawr o lwyddiant. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn anwybyddu'r cais yn unig, mae eraill yn llanastr y ddolen,

Mae'n bryd Cynllunio'ch Ymgyrchoedd Dydd San Ffolant!

Mae cariad yn yr awyr, allwch chi ei deimlo? Iawn, efallai ein bod ychydig yn gynnar ond bydd yn yr awyr y mis nesaf wrth i Ddydd San Ffolant agosáu. Dydd San Ffolant yw dydd Sadwrn, Chwefror 14 eleni - gan roi digon o amser i chi rampio i fyny eich ymgyrchoedd marchnata e-bost ac cymdeithasol. Mae Dydd San Ffolant yn fargen enfawr i'r mwyafrif o farchnatwyr e-bost ac yn syml mae'n wyliau na all busnesau eu colli. Mae'r ffeithlun hwn o