10 Rheswm Mae Eich Gwefan Yn Colli Safle Organig ... A Beth i'w Wneud

Mae yna nifer o resymau y gallai eich gwefan fod yn colli ei gwelededd chwilio organig. Ymfudo i barth newydd - Er bod Google yn cynnig ffordd o adael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi symud i barth newydd trwy Search Console, mae'r mater o sicrhau bod pob backlink allan yna yn datrys URL da ar eich parth newydd yn hytrach na pheidio dod o hyd (404) tudalen. Mynegeio caniatâd - rwyf wedi gweld llawer o achosion o bobl

12 Camau Adferiad SEO

Rydyn ni wrth ein bodd yn cael ychydig o hwyl gydag Infograffeg, felly gyda'r holl sôn am wae SEO a hyd yn oed ein sgwrs ein hunain am farwolaeth SEO, fe wnaethon ni benderfynu llunio Rhaglen 12 Cam ar gyfer SEO Consultants a'i rhoi mewn ffeithlun doniol! Gweddi SEO: Mae Google yn rhoi’r tawelwch imi dderbyn y safle na allaf ei newid, y dewrder i newid y cynnwys y gallaf, a’r doethineb i wybod y gwahaniaeth. Of

Nid yw Pob Gweithiwr Proffesiynol SEO yn cael ei greu yn gyfartal

Tra roeddwn i yn Compendium, roeddwn yn aml yn wynebu gweithwyr proffesiynol SEO a oedd yn hoffi herio pob peth bach ar draws y cais. Y mater dan sylw oedd bod y bobl hyn wedi arfer gweithio ar nifer penodol o dudalennau gydag ychydig o eiriau allweddol ac yna cynyddu effaith y tudalennau dethol hynny i'r eithaf. Nid oeddent wedi arfer defnyddio platfform lle gallent dargedu cannoedd o dermau ac ysgrifennu symiau diderfyn o gynnwys da i adeiladu canlyniadau.

A yw Eich Arbenigwr SEO wedi Cynyddu Traffig Organig 84%?

Yr wythnos hon cefais fy ysgogi i wneud rhywfaint o ymchwil pan sylwais ar arbenigwr SEO yn cael ei hyrwyddo ar wefan cwmni arall. Mae gan y guru SEO dan sylw flog sydd wedi bod o gwmpas ers mwy o flynyddoedd na fy un i - felly roeddwn i'n chwilfrydig i gymharu ein stats. Rwy'n ymgynghori â llawer o gwsmeriaid ar optimeiddio peiriannau chwilio, ond nid wyf erioed wedi galw fy hun yn arbenigwr. Hyd yn hyn. Rwy'n newid fy nheitl ar sail y gymhariaeth i

Nid oes Angen Arbenigwr SEO arnoch chi!

Yno ... dywedais i! Dywedais hynny oherwydd fy mod i'n gweld yr holl arian sy'n cael ei wario ar optimeiddio peiriannau chwilio gan fusnesau bach i ganolig eu maint ac rwy'n credu ei fod yn raced. Dyma fy marn i ar y diwydiant optimeiddio peiriannau chwilio: Mae'r mwyafrif o Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn dod o fewn ysgrifennu cynnwys gwych, gan ddenu backlinks awdurdodol i'r cynnwys hwnnw a dilyn ychydig o arferion gorau pwysig. Mae'r rhain i gyd yn bethau sylfaenol y gall unrhyw un eu dilyn - ond mae'r mwyafrif yn eu gwneud