10 Rheswm Mae Eich Gwefan Yn Colli Safle Organig ... A Beth i'w Wneud

Mae yna nifer o resymau y gallai eich gwefan fod yn colli ei gwelededd chwilio organig. Ymfudo i barth newydd - Er bod Google yn cynnig ffordd o adael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi symud i barth newydd trwy Search Console, mae'r mater o sicrhau bod pob backlink allan yna yn datrys URL da ar eich parth newydd yn hytrach na pheidio dod o hyd (404) tudalen. Mynegeio caniatâd - rwyf wedi gweld llawer o achosion o bobl