Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Datblygodd Elite Content Marketer erthygl hynod gynhwysfawr ar Ystadegau Marchnata Cynnwys y dylai pob busnes ei hystyried. Nid oes cleient nad ydym yn ymgorffori marchnata cynnwys fel rhan o'i strategaeth farchnata gyffredinol. Y ffaith yw bod prynwyr, yn enwedig prynwyr busnes-i-fusnes (B2B), yn ymchwilio i broblemau, atebion, a darparwyr atebion. Dylid defnyddio'r llyfrgell o gynnwys rydych chi'n ei datblygu i roi'r holl fanylion angenrheidiol i roi ateb iddynt hefyd

Sut mae Cymryd Ymagwedd Ofalgar at AI yn Torri i Lawr ar Setiau Data Rhagfarnllyd

Mae datrysiadau wedi'u pweru gan AI angen setiau data i fod yn effeithiol. Ac mae creu'r setiau data hynny yn llawn problem rhagfarn ymhlyg ar lefel systematig. Mae pawb yn dioddef o ragfarnau (yn ymwybodol ac yn anymwybodol). Gall y gogwyddiadau fod ar unrhyw nifer o ffurfiau: daearyddol, ieithyddol, economaidd-gymdeithasol, rhywiaethol a hiliol. Ac mae'r rhagfarnau systematig hynny yn cael eu pobi mewn data, a all arwain at gynhyrchion AI sy'n parhau ac yn chwyddo gogwydd. Mae angen dull ystyriol o liniaru ar sefydliadau i liniaru

Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy gamau taith prynwr B2B. Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r Tueddiadau Marchnata Cynnwys ffeithlun B2B hwn yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i sut mae cynnwys B2B