Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol. Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw'r weithred neu'r busnes o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a

GroupSolver: Trosoledd AI a NLP Mewn Ymchwil i'r Farchnad

Os ydych chi erioed wedi datblygu arolwg ac wedi gobeithio cael canfyddiadau meintiol ac ansoddol o'r atebion, rydych chi'n deall pa mor anodd yw geirio'r cwestiynau. Gall y verbiage, y strwythur, a'r gramadeg a ofynnwch arwain at ganlyniadau a fydd yn arwain eich ymchwil ar gyfeiliorn. Fel rheolwr cynnyrch, rhedais i mewn i hyn lawer gyda grwpiau ffocws. Pe bawn i'n profi rhyngwyneb defnyddiwr newydd, gallai gofyn am adborth beri i'r derbynnydd sgwrio'r rhyngwyneb

Toluna Start: Cudd-wybodaeth Defnyddwyr Amser Real Gyda Chymuned Fyd-eang

Mae Toluna Start yn blatfform deallusrwydd defnyddwyr ystwyth, o'r dechrau i'r diwedd, amser real. Mae'r cynhyrchion yn darparu mewnwelediadau cwsmeriaid, ymchwil i'r farchnad, ac yn grymuso cleientiaid i gynnal ymchwil feintiol ac ansoddol ar unwaith mewn amser real. Yn wahanol i lwyfannau ymchwil marchnad traddodiadol, mae Toluna yn cyfuno'r dechnoleg sydd ei hangen a mynediad i gymuned fyd-eang i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Toluna Start P'un a yw'n ystwyth datblygu cynnyrch newydd neu'n profi negeseuon brand a chyfathrebu, mae gan Toluna lwyfan deallusrwydd defnyddwyr i gynorthwyo gyda

Birdie: Ymchwil i'r Farchnad wedi'i Gyrru gan AI

Mae strwythur tân y data y gall cyfryngau cymdeithasol ei ddarparu yn ddi-strwythur ac mae'n anodd cael gwybodaeth ystyrlon ohono heb ryw fath o ddeallusrwydd. Mae Birdie yn troi miliynau o sylwadau, adolygiadau, a sgyrsiau ar-lein eraill yn fewnwelediadau strwythuredig, ymarferol i ddefnyddwyr sy'n helpu timau marchnata i wneud penderfyniadau cyflymach a mwy effeithiol. Birdie yw platfform Mewnwelediad-fel-a-Gwasanaeth (IaaS) cynhwysfawr cyntaf y diwydiant a ddyluniwyd yn benodol i helpu brandiau GRhG fel Samsung a P&G i ddeall barn miliynau o ddefnyddwyr, gan drawsnewid

Pe bai'ch Tîm Cynnwys Newydd Wneud Hyn, Byddech chi'n Ennill

Mae yna ddigon o erthyglau allan yna eisoes ar ba mor ofnadwy yw'r rhan fwyaf o'r cynnwys. Ac mae miliynau o erthyglau ar sut i ysgrifennu cynnwys gwych. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod y naill fath na'r llall o erthygl yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy'n credu mai dim ond un ffactor yw gwraidd cynnwys gwael nad yw'n perfformio - ymchwil wael. Mae ymchwilio'n wael i'r pwnc, y gynulleidfa, y nodau, y gystadleuaeth, ac ati yn arwain at gynnwys ofnadwy sydd heb yr elfennau sy'n angenrheidiol i