Mae podledu yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd a monetization

Mae gennym tua 4 miliwn o lawrlwythiadau o 200+ pennod o'n podlediad marchnata hyd yma, ac mae'n parhau i dyfu. Cymaint felly nes i ni fuddsoddi yn ein stiwdio podlediad. Rydw i mewn gwirionedd yng nghyfnodau dylunio stiwdio newydd y byddaf efallai'n eu hadleoli i'm cartref ers i mi gael fy hun naill ai'n cymryd rhan neu'n rhedeg cymaint o bodlediadau. O'i ddechreuad gostyngedig yn 2003, mae podledu wedi dod yn rym na ellir ei atal ym maes marchnata cynnwys a

Mae Hysbysebu Podlediad yn Dod i Oed

Gyda thwf anghredadwy podledu dros y blynyddoedd, rwy'n teimlo bod y diwydiant wedi bod yn araf yn addasu technolegau hysbysebu iddo. Nid oes fawr o reswm, os o gwbl, pam na ellid cymhwyso'r un strategaethau hysbysebu a ddatblygwyd ar gyfer fideo i bodledu - hyd yn oed hysbysebion cyn-rôl yn unig. Cynyddodd hysbysebion a fewnosodwyd yn ddeinamig eu cyfran o wariant hysbysebion 51% rhwng 2015 a 2016 yn ôl Astudiaeth Refeniw Podlediad Ad IAB. Rwy'n edrych ymlaen

Hug Eich Haters? Efallai Mae'n Caru Eich Cariadon!

Roedd cyweirnod cau Jay Baer yn un o'r rhai gorau i mi ei weld yn Social Media Marketing World. Trafododd Jay ei lyfr sydd ar ddod, Hug Your Haters. Roedd ei gyflwyniad yn wych ac wedi pryfocio ymchwil anhygoel gan Tom Webster a'i dîm ar sut y byddai buddsoddi mewn datrys cwynion yn gyflym ac yn strategol yn tyfu eich busnes. Mae'r cyflwyniad yn siarad â rhai enghreifftiau gwych o gwmnïau'n ymateb i gwynion a sut mae'n dda i fusnes. Rwy'n amheuwr. Mewn gwirionedd,