KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn

Stopiwch dybio fy mod i'n eich adnabod chi!

O leiaf unwaith neu ddwywaith yr wythnos, rwy'n cael rhywfaint o e-bost sydd wedi'i grefftio'n glyfar, yn bersonadwy, ac nid oes gennyf un cliw o gwbl pam fy mod i'n derbyn yr e-bost na'r cwmni a'i hanfonodd. Yn nodweddiadol mae'n mynd rhywbeth fel hyn: O: [Cynnyrch] Pwnc: [Cynnyrch] Fersiwn 2 Wedi'i ryddhau! Helo Defnyddiwr [Cynnyrch]! Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf yn ail-ddylunio [cynnyrch]. Nid ydym wedi eich gweld mewn ychydig amser a bu rhai newidiadau, felly

Diwrnod Gweithredu Blog: Dŵr ac Olew

Dydw i ddim yn amgylcheddwr. Nid wyf ychwaith yn gefnogwr o “An Inconvenient Truth”. Mae'r data dan amheuaeth a chredaf mai haerllugrwydd dynol sy'n credu bod ein gweithredoedd drwg rywsut yn lladd y Ddaear. Nid yw'r Ddaear mewn trafferth ... y bobl sydd. Hoffwn yrru car trydan, ond gwn eu bod yn aneffeithlon ac yn dal i losgi tanwydd ffosil yn y pen draw. Hoffwn yrru car sy'n defnyddio tanwydd amgen, ond dwi'n gwybod