Xtensio: Creu, Rheoli, a Chyflwyno'ch Cyfochrog Creadigol

Mae Xtensio yn ganolbwynt strategaeth a chyfathrebu wedi'i frandio lle mae sefydliadau'n gweithredu ac yn trefnu ymdrechion marchnata ar draws y tîm mewnol, cleientiaid a phartneriaid. Adeiladu a rhannu unrhyw gyfochrog sydd ei angen arnoch gyda'r golygydd. Mae eich pethau y gellir eu cyflawni yn addasu wrth i'ch prosiect esblygu. P'un a ydych chi'n cydlynu lansiad ymgyrch fawr, yn symleiddio'ch cyfathrebiadau mewnol, neu'n creu adroddiadau ac astudiaethau achos, Xtensio yw lle mae gwaith eich tîm yn llifo. Creu Cyfochrog Marchnata Brand Heb Ddylunydd Gyda Xtensio, gall eich tîm adeiladu unrhyw beth

Marchnata Cynnwys: Anghofiwch am yr hyn a glywsoch tan nawr a Dechreuwch Gynhyrchu Arweinwyr trwy ddilyn y Canllaw hwn

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cynhyrchu arweinyddion? Os yw eich ateb yn gadarnhaol, yna nid ydych ar eich pen eich hun. Adroddodd Hubspot fod 63% o farchnatwyr yn dweud mai cynhyrchu traffig ac arweinyddion yw eu prif her. Ond mae'n debyg eich bod yn pendroni: Sut mae cynhyrchu arweinyddion ar gyfer fy musnes? Wel, heddiw rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio marchnata cynnwys i gynhyrchu arweinyddion i'ch busnes. Mae marchnata cynnwys yn strategaeth effeithiol y gallwch ei defnyddio i gynhyrchu arweinyddion