Medallia: Rheoli Profiad i Ganfod, Nodi, Rhagfynegi a Materion Cywir ym Mhrofiadau Eich Cwsmeriaid

Mae cwsmeriaid a gweithwyr yn cynhyrchu miliynau o signalau sy'n hanfodol i'ch busnes: sut maen nhw'n teimlo, beth maen nhw'n ei hoffi, pam y cynnyrch hwn ac nid hynny, lle maen nhw'n gwario arian, beth allai fod yn well ... Neu beth fyddai'n eu gwneud yn hapusach, gwario mwy, a bod yn fwy ffyddlon. Mae'r signalau hyn yn gorlifo i'ch sefydliad yn Live Time. Mae Medallia yn dal yr holl signalau hyn ac yn gwneud synnwyr ohonyn nhw. Felly gallwch chi ddeall pob profiad ar hyd pob taith. Artiffisial Medallia