Yn olaf, Mae'n Amser Ymddeol Eich WWW

Mae safleoedd fel ein un ni sydd wedi bod o gwmpas ers degawd yn cronni ar dudalennau sydd wedi cynnal traffig anhygoel dros y blynyddoedd. Yn yr un modd â'r mwyafrif o wefannau, ein parth oedd www.martech.zone. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r www wedi dod yn llai amlwg ar wefannau ... ond fe wnaethon ni gadw ein un ni oherwydd bod gan yr is-barth hwnnw gymaint o awdurdod â pheiriannau chwilio. Hyd yn hyn! Mae gan Moz ddadansoddiad gwych o newidiadau gyda 301 o Ailgyfeiriadau y mae Google wedi'u cyhoeddi sy'n helpu safleoedd chwilio-ganolog

Buddion Marchnata Cysylltiedig

Mae Forrester yn rhagweld y bydd gwariant marchnata cysylltiedig yn tyfu i $ 4 biliwn erbyn 2014, gan gynyddu ar gyfradd twf cyfansawdd blynyddol o 16%. Un o'r penderfyniadau a wnaethom yn gynnar gyda CircuPress oedd gwneud pob defnyddiwr yn aelod cyswllt. Yn y ffordd honno, wrth i e-byst gael eu hanfon, pe bai darllenydd wedi arwyddo ar ôl clicio ar y ddolen wedi'i phweru gan ddolen, gwobrwywyd y sawl a anfonodd yr e-bost. Mae hon yn strategaeth sy'n skyrocketed gyda llwyfannau fel DropBox ... ble

Mae'n Wir Yn Bwysig: www neu heb fod yn www

Oeddech chi'n gwybod mai is-barth yn unig yw www mewn gwirionedd? Mae'n. Ac mae subdomains mewn gwirionedd yn casglu eu hawdurdod eu hunain gyda pheiriannau chwilio! Er bod www yn gyffredin ledled y we fyd-eang, y dyddiau hyn mae llawer o gwmnïau yn ei ollwng ar eu gwefan graidd ac yn rhestru eu cyfeiriad fel http://yourdomain.com. Mae hynny'n iawn, ond y broblem yw bod y rhan fwyaf o gwmnïau'n cychwyn eu gwefan a gallwch gyrraedd y wefan gyda'r www neu hebddi. Os ymwelwyr

WWW neu Na WWW a Pagespeed

Am yr ychydig fisoedd diwethaf, rydw i wedi bod yn gweithio i wella amser llwythi fy safle. Rwy'n gwneud hyn i helpu i wella profiad cyffredinol y defnyddiwr yn ogystal ag i helpu fy optimeiddio peiriannau chwilio. Rydw i wedi ysgrifennu am rai o'r dulliau rydw i wedi'u defnyddio ar gyfer cyflymu WordPress, ond rydw i hefyd wedi newid cwmnïau cynnal (i Mediatemple) ac wedi gweithredu gwasanaethau S3 Amazon ar gyfer cynnal fy nelweddau. Rwyf hefyd newydd osod WP Super Cache ar argymhelliad ffrind, Adam

Dyluniad E-bost Rhyfeddol Newydd (Angenrheidiol)

Dyma e-bost arall rydw i wrth fy modd yn ei gael, ond fel arfer peidiwch â gwneud unrhyw beth ag ef! Dyma'r Downtown Indianapolis, E-bost Rhyfeddol Newydd. Rwy'n aros wedi tanysgrifio oherwydd rwy'n gobeithio y daw dyluniad newydd - mae'r wybodaeth i hyrwyddo Downtown Indianapolis i gyd yno, ond mae'r dyluniad yn gwneud yr e-bost yn annarllenadwy ac na ellir ei ddefnyddio. Dyma pam: Nid oes prif ddolen yn y wybodaeth pen i'r wefan wirioneddol ar gyfer Indy Downtown Inc. Efallai mai trosolwg yw hynny,