SEO Yoast: URLau Canonaidd ar Safle gyda SSL Dewisol

Pan wnaethom symud ein gwefan drosodd i Flywheel, ni wnaethom orfodi pawb i gysylltiad SSL (yr https: // url sy'n sicrhau cysylltiad diogel). Rydym yn dal heb benderfynu ar hyn. Efallai y byddwn yn sicrhau bod cyflwyniadau ffurflen a'r gyfran e-fasnach yn ddiogel, ond ddim yn siŵr am yr erthygl arferol i'w darllen yn unig. Gyda hynny mewn golwg, gwnaethom sylweddoli bod ein cysylltiadau canonaidd yn ymddangos yn ddiogel ac yn ansicr. Nid wyf wedi darllen llawer ar y