Workamajig: Rheoli Ariannol a Phrosiectau ar gyfer Asiantaethau Creadigol

System ar y we yw Workamajig ar gyfer rheoli cyllid a phrosiectau cleientiaid eich asiantaeth hysbysebu neu farchnata. Mae mwy na 2,000 o gwmnïau'n defnyddio eu meddalwedd rheoli marchnata ar gyfer eu hadrannau mewnol. Mae Workamajig yn feddalwedd rheoli prosiect y gellir ei haddasu ar y we sy'n symleiddio popeth y mae eich asiantaeth yn ei wneud - o fusnes newydd ac mae gwerthiant yn arwain at staffio a gweithredu'n greadigol, yr holl ffordd trwy gylch prosiect i gyfrifeg ac adrodd ariannol. Ymhlith nodweddion Workamajig mae: Cyfrifeg - diwydiant