Sut NID I Wneud Addunedau Blwyddyn Newydd yn y Gwaith

Mae'r flwyddyn newydd ddeuddydd i ffwrdd. Bob blwyddyn, mae bron i hanner yr Americanwyr i gyd yn gwneud Addunedau Blwyddyn Newydd, ond nid yw'r mwyafrif yn eu cadw. Rydym yn defnyddio dechrau calendr ffres i geisio ysbrydoli newid dramatig, ond nid yw bob amser yn gweithio. Dyna pam mai siarad am Sut NID I Wneud Addunedau Blwyddyn Newydd yw digwyddiad cyntaf Cyfres Cynhyrchaeth blwyddyn 2010 a gynhelir gan Slaughter Development. (Daliwch i ddarllen am ostyngiad arbennig!) Yno

Pwy yw'r Uffern yw Paul Boutin?

Gofynnodd cleient imi ar y ffôn heddiw, “Beth yw safbwynt blog?”. Rhoddais wybod iddo ei fod yn fyr ar gyfer log gwe, ac esblygodd i'r blog cryno. Ychydig funudau ar ôl yr alwad, cefais nodyn gan fy ffrind da, Dr. Thomas Ho, a ofynnodd, “Beth yw eich barn CHI am hyn?" a gadawodd ddolen imi â Thraethawd Wired Paul Boutin, Twitter, Flickr, Facebook Make Blogs Look So 2004. Darllenais

Fideo: Beth fyddai Seth yn ei Wneud?

Wrth imi wylio twf Compendium Blogware, mae'n cynhesu fy nghalon fy mod wedi chwarae rhan gynnar (a rôl barhaus hyd eithaf fy ngallu) mewn busnes sy'n newid ymddygiad a thirwedd sut mae busnesau'n cyfathrebu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid. Mae Chris Baggott yn efengylydd anhygoel i'r cyfrwng ac mae ei gwmni yn dyst i'r cyfrwng, y cymwysiadau sy'n galluogi'r cyfathrebu hwn, a'r apêl ehangach o roi

Tri Chwmni wedi'u Enwebu ar gyfer Gwobrau TechPoint Mira!

Mae tri chwmni yr wyf yn cyd-fynd yn agos â nhw wedi cael eu henwebu fel rownd derfynol Gwobrau Mira Indiana: ExactTarget - heb os, gyda'i dwf a'i arweinyddiaeth wych y bydd y cwmni hwn yn dderbynnydd teilwng o'r wobr. Mae yna ddarnau o system ExactTarget sy'n syml yn herio deddfau ffiseg ar ba mor gyflym y gallant gynhyrchu ac anfon e-byst. Roeddwn i wrth fy modd â'r 2 flynedd a hanner y bûm yn gweithio i ExactTarget! Ddydd Llun, mi