Yr unig Thema y bydd ei Angen arnoch erioed ar gyfer WordPress: Avada

Am ddegawd, rwyf wedi bod yn bersonol yn datblygu ategion wedi'u cyhoeddi a'u cyhoeddi, gan gywiro a dylunio themâu arfer, a gwneud y gorau o WordPress ar gyfer cleientiaid. Mae wedi bod yn dipyn o roller coaster ac mae gen i farn gref iawn, iawn am y gweithrediadau rydw i wedi'u gwneud ar gyfer cwmnïau mawr a bach. Rwyf hefyd wedi bod yn feirniadol o adeiladwyr - ategion a themâu sy'n galluogi addasiadau anghyfyngedig i wefannau. Maen nhw'n dwyllo, yn aml yn chwyddo maint tudalennau gwe gwefan wrth arafu

Martech Zone: Croeso I Fy Nghyhoeddiad Martech Newydd!

Dim ond blwyddyn sydd wedi mynd heibio ers i mi ail-enwi ein gwefan WordPress ddiwethaf. Er fy mod yn hoffi'r cynllun, roedd gen i dunnell o ategion ac addasiadau i'w gwneud yn gweithredu fel yr oeddwn i eisiau, hefyd. Gyda WordPress, gall hynny ddechrau sillafu trychineb o safbwynt perfformiad ac roeddwn i'n gweld y craciau yn y sylfaen. Felly, euthum ar drywydd dyluniad a allai ymgorffori arddangosfeydd mawr iawn yn ogystal â

Ychwanegwch Animeiddiad CSS i'ch Safle WordPress gyda Ategyn CSS Hero

Mae CSS Hero yn adnodd gwych ar gyfer addasiadau CSS mewn themâu WordPress ers cryn amser. Mae offer fel y rhain yn gwneud addasiadau yn syml i ddefnyddwyr WordPress sydd am addasu eu dyluniadau, ond sydd heb y profiad codio CSS sy'n angenrheidiol. Nodweddion Arwr CSS Cynhwyswch Ryngwyneb Pwynt a Cliciwch - hofran y llygoden a chliciwch ar yr elfen rydych chi am ei golygu a'i haddasu i gyd-fynd â'ch anghenion. Agnostig Thema - Ychwanegu pwerau Arwr i'ch themâu, na

Camgymeriadau Datblygu Thema Cyffredin gyda WordPress

Mae'r galw am ddatblygiad WordPress yn parhau i dyfu ac erbyn hyn mae gan bron pob un o'n cleientiaid naill ai safle WordPress neu flog WordPress wedi'i fewnosod. Mae'n symudiad cadarn - ddim yn cael ei garu gan bawb ond mae cymaint o themâu, ategion, a llawer iawn o ddatblygwyr fel ei fod yn gwneud synnwyr. Mae'r gallu i addasu eich presenoldeb ar y we heb sgrapio platfform a dechrau drosodd yn fantais enfawr yn unig. Os oes gennych chi a

Ar hap Eich Penawdau WordPress yn Hawdd

Roeddwn i'n edrych am ategyn neu ryw god i siffrwd penawdau ar ein tudalen gartref yn DK New Media i gael ychydig o hwyl a gwisgo i fyny'r dudalen gartref ychydig. Y broblem oedd bod gen i thema wedi'i chymhwyso sydd â meysydd penodol ar gyfer y llinell dagiau a disgrifiad o'r wefan, ac nid oeddwn i'n teimlo fel ei rhwygo ar wahân ar gyfer yr addasiad hwn. Byddai angen gwneud hyn gydag ategion ac addasiadau thema

Mathau Post Custom gyda Chategorïau Custom

Mae WordPress yn dod yn blatfform mor anhepgor i gynifer o gwmnïau, ond nid yw'r cwmni cyffredin hyd yn oed yn manteisio ar ffracsiwn o'r galluoedd. Roedd un o'n cleientiaid eisiau ychwanegu adran adnoddau i'w gwefan ond nid oedd am ei wneud gan ddefnyddio tudalennau nac mewn postiadau blog. Dyma'n union beth mae WordPress yn cefnogi Mathau Post Custom ar ei gyfer! Yn yr achos hwn, roeddem am ychwanegu Adran Adnoddau at un o'n cleientiaid '

Paglines 2.0 Yn Ailddyfeisio Thema ac E-Fasnachu WordPress

Mae WordPress wedi parhau i wneud gwaith gwych ... nid yn unig yn diweddaru eu platfform ond yn y ffordd maen nhw wir wedi ei agor i integreiddio trydydd parti. Mae Ategion a Themâu ar gyfer y platfform ym mhobman, ac maen nhw'n fforddiadwy iawn. Mae busnesau newydd wedi datblygu o amgylch y platfform hefyd, gyda Paglines yn un ohonyn nhw! Mae'r cwmni'n falch iawn o gyhoeddi lansiad Pagelines 2.0, fframwaith thema sy'n trawsnewid WordPress. Mae gan Paglines 2.0 y nodweddion canlynol: Llusgwch a

Croeso i Blog Tech Marchnata 2009

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenwr amser hir ar fy mlog, mae'n debyg eich bod wedi sylwi ar rai newidiadau diweddar. Rydw i wedi bod yn gofyn am gymorth blogwyr newydd ac yn trawsnewid y blog o fy mlog i'n blog. Roedd heddiw yn gam enfawr ymlaen gyda'r strategaeth honno - fe welwch nawr fod gan fy mlog thema newydd! Datblygwyd y dyluniad syfrdanol gan un o'n rhai ni, Jon Arnold Llywydd Tuitive Group. Gwnaeth hardd