Gweithio Gyda'r Ffeil .htaccess Yn WordPress

Mae WordPress yn blatfform gwych sy'n cael ei wneud yn well o lawer pa mor fanwl a phwerus yw'r dangosfwrdd WordPress safonol. Gallwch chi gyflawni llawer, o ran addasu'r ffordd y mae eich gwefan yn teimlo ac yn gweithredu, trwy ddefnyddio'r offer y mae WordPress ar gael ichi fel safon yn unig. Fodd bynnag, daw amser ym mywyd unrhyw berchennog gwefan pan fydd angen i chi fynd y tu hwnt i'r swyddogaeth hon. Gweithio gyda'r WordPress .htaccess

Suite Gwe Gymdeithasol: Llwyfan Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a Adeiladwyd ar gyfer Cyhoeddwyr WordPress

Os yw'ch cwmni'n cyhoeddi a ddim yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i hyrwyddo'r cynnwys, rydych chi wir yn colli allan ar gryn dipyn o draffig. Ac ... i gael canlyniadau gwell, gallai pob post ddefnyddio rhywfaint o optimeiddio yn seiliedig ar y platfform rydych chi'n ei ddefnyddio. Ar hyn o bryd, dim ond ychydig o opsiynau sydd ar gyfer cyhoeddi awtomataidd o'ch gwefan WordPress: Mae gan fwyafrif y llwyfannau cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol nodwedd lle gallwch chi gyhoeddi o borthiant RSS. Yn ddewisol,

Beth Yw Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys (CDN)?

Er bod prisiau'n parhau i ostwng ar westeio a lled band, gall fod yn eithaf drud dal i gynnal gwefan ar blatfform cynnal premiwm. Ac os nad ydych chi'n talu llawer, mae'n debyg bod eich gwefan yn eithaf araf - gan golli'ch busnes sylweddol. Wrth i chi feddwl am eich gweinyddwyr sy'n cynnal eich gwefan, mae'n rhaid iddyn nhw ddioddef llawer o geisiadau. Efallai y bydd rhai o'r ceisiadau hynny'n gofyn i'ch gweinydd gyfathrebu ag eraill

Sut i Gynyddu Safleoedd Chwilio Trwy Ganfod, Monitro, ac Ailgyfeirio 404 Gwall yn WordPress

Rydym yn helpu cleient menter ar hyn o bryd i weithredu safle WordPress newydd. Maent yn fusnes aml-leoliad, aml-iaith ac wedi cael rhai canlyniadau gwael o ran chwilio dros y blynyddoedd diwethaf. Pan oeddem yn cynllunio eu gwefan newydd, gwnaethom nodi ychydig o faterion: Archifau - roedd ganddynt sawl safle yn ystod y degawd diwethaf gyda gwahaniaeth amlwg yn strwythur URL eu gwefan. Pan wnaethon ni brofi dolenni hen dudalen, roedden nhw'n 404'd ar eu gwefan ddiweddaraf.

Sut i Rhannu'ch Swyddi WordPress yn Awtomatig i LinkedIn gan ddefnyddio Zapier

Un o fy hoff offer ar gyfer mesur a chyhoeddi fy mhorthiant RSS neu fy mhodlediadau i'r cyfryngau cymdeithasol yw FeedPress. Yn anffodus, nid oes gan y platfform integreiddiad LinkedIn, serch hynny. Estynnais allan i weld a oeddent yn mynd i'w ychwanegu a gwnaethant ddarparu ateb arall - cyhoeddi i LinkedIn trwy Zapier. Mae Plugin WordPress Zapier i LinkedIn Zapier yn rhad ac am ddim ar gyfer llond llaw o integreiddiadau a chant o ddigwyddiadau, felly gallaf ddefnyddio'r datrysiad hwn

Sut I Wirio, Monitro, A Thrwsio Dolenni wedi'u Torri yn WordPress yn Hawdd

Martech Zone wedi mynd trwy iteriadau lluosog ers lansio yn 2005. Rydym wedi newid ein parth, wedi symud y wefan i westeiwyr newydd, ac wedi ail-frandio sawl gwaith. Bellach mae dros 5,000 o erthyglau yma gyda bron i 10,000 o sylwadau ar y wefan. Mae cadw'r wefan yn iach i'n hymwelwyr ac ar gyfer peiriannau chwilio yn yr amser hwnnw wedi bod yn dipyn o her. Un o'r heriau hynny yw monitro a chywiro cysylltiadau sydd wedi torri. Mae cysylltiadau diffygiol yn ofnadwy - nid yn unig

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Google Workpace a Dilysu Dau-Ffactor

Rwy'n gefnogwr enfawr o Ddilysu Dau-Ffactor (2FA) ar bob platfform rydw i'n ei redeg. Fel marchnatwr sy'n gweithio gyda chleientiaid a data cleientiaid, yn syml, ni allaf fod yn rhy ofalus ynghylch diogelwch felly mae'r cyfuniad o gyfrineiriau gwahanol ar gyfer pob safle, gan ddefnyddio Apple Keychain fel ystorfa cyfrinair, a galluogi 2FA ar bob gwasanaeth yn hanfodol. Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost