Sut i Olrhain Cyflwyniadau Ffurflen Elementor mewn Digwyddiadau Google Analytics gan ddefnyddio JQuery

Rydw i wedi bod yn gweithio ar safle WordPress cleient am yr wythnosau diwethaf sydd â chryn dipyn o gymhlethdodau. Maent yn defnyddio WordPress gydag integreiddiad i ActiveCampaign ar gyfer meithrin arweinwyr ac integreiddiad Zapier i Zendesk Sell trwy Elementor Forms. Mae'n system wych ... yn cychwyn ymgyrchoedd diferu i bobl sy'n gofyn am wybodaeth ac yn gwthio arweiniad i'r cynrychiolydd gwerthu priodol pan ofynnir amdano. Mae hyblygrwydd ffurf Elementor ac edrychiad a

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Microsoft 365, Live, Outlook, neu Hotmail

Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost (fel negeseuon system, nodiadau atgoffa cyfrinair, ac ati) trwy'ch gwesteiwr. Fodd bynnag, nid yw hwn yn ddatrysiad doeth am ddau reswm: Mae rhai gwesteiwyr mewn gwirionedd yn rhwystro'r gallu i anfon e-byst allan o'r gweinydd fel nad ydyn nhw'n darged i hacwyr ychwanegu meddalwedd maleisus sy'n anfon e-byst. Yn nodweddiadol nid yw'r e-bost a ddaw o'ch gweinydd yn cael ei ddilysu

WordPress: Dileu ac Ailgyfeirio Strwythur Permalink YYYY / MM / DD gyda Regex a Rank Math SEO

Mae symleiddio'ch strwythur URL yn ffordd wych o optimeiddio'ch gwefan am nifer o resymau. Mae'n anodd rhannu URLau hir ag eraill, gallant gael eu torri i ffwrdd mewn golygyddion testun a golygyddion e-bost, a gall strwythurau ffolder URL cymhleth anfon y signalau anghywir i beiriannau chwilio ar bwysigrwydd eich cynnwys. Strwythur Permalink YYYY / MM / DD Pe bai gan eich gwefan ddau URL, pa un fyddech chi'n meddwl sydd wedi rhoi mwy o bwys i'r erthygl?

ActiveCampaign: Pam Mae Tagio Yn Beirniadol i'ch Blog Pan ddaw i Integreiddio E-bost RSS

Un nodwedd yr wyf yn meddwl sy'n cael ei thanddefnyddio yn y diwydiant e-bost yw'r defnydd o borthwyr RSS i gynhyrchu cynnwys perthnasol ar gyfer eich ymgyrchoedd e-bost. Mae gan y mwyafrif o lwyfannau nodwedd RSS lle mae'n eithaf syml ychwanegu porthiant i'ch cylchlythyr e-bost neu unrhyw ymgyrch arall rydych chi'n ei hanfon. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei sylweddoli, serch hynny, yw ei bod hi'n eithaf hawdd rhoi cynnwys penodol, wedi'i dagio, yn eich e-byst yn hytrach na blogiau cyfan

Gweithio Gyda'r Ffeil .htaccess Yn WordPress

Mae WordPress yn blatfform gwych sy'n cael ei wneud yn well o lawer pa mor fanwl a phwerus yw'r dangosfwrdd WordPress safonol. Gallwch chi gyflawni llawer, o ran addasu'r ffordd y mae eich gwefan yn teimlo ac yn gweithredu, trwy ddefnyddio'r offer y mae WordPress ar gael ichi fel safon yn unig. Fodd bynnag, daw amser ym mywyd unrhyw berchennog gwefan pan fydd angen i chi fynd y tu hwnt i'r swyddogaeth hon. Gweithio gyda'r WordPress .htaccess