Gweithio Gyda'r Ffeil .htaccess Yn WordPress

Mae WordPress yn blatfform gwych sy'n cael ei wneud yn well o lawer pa mor fanwl a phwerus yw'r dangosfwrdd WordPress safonol. Gallwch chi gyflawni llawer, o ran addasu'r ffordd y mae eich gwefan yn teimlo ac yn gweithredu, trwy ddefnyddio'r offer y mae WordPress ar gael ichi fel safon yn unig. Fodd bynnag, daw amser ym mywyd unrhyw berchennog gwefan pan fydd angen i chi fynd y tu hwnt i'r swyddogaeth hon. Gweithio gyda'r WordPress .htaccess

Sut Rydym Yn Ymfudo Gosodiadau WordPress â Llaw

Hoffech chi feddwl bod symud eich gwefan WordPress o un gwesteiwr i'r llall yn hawdd iawn, ond gall wirioneddol fynd yn rhwystredig. Roeddem yn llythrennol yn helpu cleient neithiwr a benderfynodd symud o un gwesteiwr i'r llall a throdd yn gyflym i sesiwn datrys problemau. Fe wnaethant yr hyn y byddai Folks yn ei wneud fel rheol - fe wnaethant sipio'r gosodiad cyfan, allforio'r gronfa ddata, ei symud i'r gweinydd newydd a mewnforio'r gronfa ddata.

Pan fydd Trychineb yn taro!

Nid yw'r 48 awr ddiwethaf wedi bod yn hwyl. Mae technoleg yn beth gwych, ond nid yw byth yn berffaith. Pan fydd yn methu, nid wyf yn siŵr a oes cymaint o baratoi y gallwch ei gael mewn gwirionedd ... ond mae'n rhaid i chi ymateb. Efallai eich bod wedi sylwi bod ein gwefan yn mynd yn araf ofnadwy yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf. Roedd yn rhyfedd o ystyried y ffaith bod gennym ni ar becyn cynnal gwych wedi'i gyfuno â gweinydd cronfa ddata a rhwydwaith cyflwyno cynnwys.