Sut I Sefydlu Twnnel Gwerthu Ar-lein Syml 5-Cam

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, symudodd llawer o fusnesau i farchnata ar-lein oherwydd COVID-19. Gadawodd hyn lawer o sefydliadau a busnesau bach yn sgrialu i lunio strategaethau marchnata digidol effeithiol, yn enwedig y cwmnïau hynny a oedd yn dibynnu'n bennaf ar werthiannau trwy eu siopau brics a morter. Tra bod bwytai, siopau adwerthu, a chymaint o rai eraill yn dechrau agor eto, mae'r wers a ddysgwyd dros y misoedd diwethaf yn glir - rhaid i farchnata ar-lein fod yn rhan o'ch cyffredinol

Terminoleg Dylunio Graffig y Mae Noobs yn aml yn ei ddrysu

Fe wnes i chwalu ychydig pan wnes i ddod o hyd i'r ffeithlun hwn oherwydd, fel mae'n digwydd, mae'n rhaid i mi fod yn noob dylunio graffig. Ond, gwaetha'r modd, mae'n anhygoel darganfod faint nad ydw i'n ei wybod am ddiwydiant rydw i wedi bod yn rhan annatod ohono am y 25 mlynedd diwethaf. Yn fy amddiffynfa, dim ond graffeg yr wyf yn dablu ac yn gofyn amdano. Diolch byth, mae ein dylunwyr yn llawer mwy gwybodus am ddylunio graffig nag ydw i. Mae angen i chi wybod y gwahaniaeth rhwng

Hylif: Dylunio, Profi a Rhannu'ch Prototeipiau Symudol

Nid wyf yn siŵr fy mod erioed wedi profi peiriant prototeipio haws na Hylif. O ddifrif, mae'n rhaid i chi roi gyriant prawf i'w golygydd, mae'n anhygoel o syml, greddfol ac mae ganddo baled cadarn o gydrannau rhyngwyneb defnyddiwr llusgo a gollwng sy'n snapio i'r grid a'u maint yn ddeallus. Mae gan Hylif apiau chwaraewr personol ar gyfer Android, iPhone ac iPad. Maent yn caniatáu ichi adeiladu prototeipiau aml-sgrin cysylltiedig, allforio'r llif sgrin, ychwanegu ystumiau a thrawsnewidiadau gyda swipe, tap,

Sut i Gynllunio Eich Gwefan Newydd

Rydyn ni i gyd wedi bod yno ... mae angen adnewyddu eich gwefan. Naill ai mae eich busnes wedi ail-frandio, mae'r wefan wedi mynd yn hen ac yn hen, neu yn syml, nid yw'n trosi ymwelwyr yn y ffordd rydych ei angen hefyd. Daw ein cleientiaid atom i gynyddu trosiadau ac yn aml mae'n rhaid i ni gymryd cam yn ôl ac ailddatblygu eu presenoldeb gwe cyfan o frandio drwodd i gynnwys. Sut ydyn ni'n ei wneud? Mae gwefan wedi'i rhannu'n 6 allwedd

Armature: Estyniad Fframio Gwifren Ar Gyfer Darlunydd CC / CS5 +

Mae llawer o fy ffrindiau yn y diwydiant eisoes yn fframio gwifren gan ddefnyddio Illustrator ond mae Armature wedi cyrraedd - estyniad $ 24 i Adobe Illustrator. Mae gan Armature gasgliad o wrthrychau ar gyfer cysyniadoli apiau gwe, apiau symudol, a gwefannau ar gyfer fframio gwifrau llusgo a gollwng syml. Beth yw ffrâm wifren? Yn ôl Wikipedia: Mae ffrâm wifren gwefan, a elwir hefyd yn sgematig tudalen neu lasbrint sgrin, yn ganllaw gweledol sy'n cynrychioli fframwaith ysgerbydol a