Brawychus… Bydd $ 8.8 biliwn yn cael ei wario ar Galan Gaeaf eleni

Mae'n amlwg iawn, i frandiau a marchnatwyr sy'n targedu Calan Gaeaf traddodiadol, gan ysgogi Pinterest a Facebook i gyrraedd y byddai demograffig hŷn er eich budd gorau. Mewn cymhariaeth, Instagram, Snapchat, a TikTok yw'r llwyfannau gorau ar gyfer brandiau “profiad” - yn enwedig os ydych chi'n cynnig atyniad ysbrydoledig eleni - a manwerthwyr i gyrraedd y dorf parti Calan Gaeaf ifanc honno. Y Silff, Calan Gaeaf Yn ôl y Niferoedd Mae Ystadegau Calan Gaeaf ar i fyny ac i lawr Candy yw'r

Juicer: Agregau Eich Holl Borthwyr Cyfryngau Cymdeithasol i mewn i Dudalen We Hardd

Mae cwmnïau'n rhoi rhywfaint o gynnwys anhygoel trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu wefannau eraill a fyddai o fudd i'w brand ar eu gwefan eu hunain hefyd. Fodd bynnag, nid yw datblygu proses lle mae angen cyhoeddi a diweddaru pob llun Instagram neu ddiweddariad Facebook ar eich gwefan gorfforaethol yn ymarferol. Dewis llawer gwell yw cyhoeddi porthiant cymdeithasol ar eich gwefan naill ai mewn panel neu dudalen ar eich gwefan. Gall codio ac integreiddio pob adnodd fod yn anodd

6 Ffordd i Uchafu Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Marchnata Digwyddiad

Wrth i mi gymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol, rwy'n aml yn dod ar draws digwyddiadau nad oeddwn i'n ymwybodol ohonynt y mae fy ffrindiau, partneriaid neu gleientiaid yn mynd iddynt. Rwy'n mynychu mwy o ddigwyddiadau nag erioed yn y gorffennol diolch i Digwyddiadau Facebook, cyhoeddiadau Meetup, a nifer o wasanaethau eraill rydw i wedi ymuno â nhw. Mae'r ffeithlun hwn yn edrych ar sut y gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo digwyddiadau; darganfyddwch beth yw'r allwedd i hashnod digwyddiad effeithiol

Sut y Gall Eich Brand Lwyddo gyda Marchnata Gwinwydd

Fe wnaethon ni rannu ffeithlun ar gynnydd Vine a chael astudiaeth achos anhygoel ar Farchnata Gwin gan Brian Gavin Diamonds, ond beth am eich Strategaeth Farchnata Gwinwydd? Mae Vine, y platfform sy'n cynnwys fideos 6 eiliad sy'n chwarae ar ddolen, wedi dwyn sylw mwy na 40 miliwn o ddefnyddwyr. Mae mwy na 100 miliwn o bobl yn gweld Vines bob mis. Mae hynny'n gwneud y platfform yn dir ffrwythlon ar gyfer strategaeth farchnata glyfar i gynyddu brand eich brand

A yw Vine the Diamond yn y Garw Masnach Gymdeithasol?

Tra roeddwn i yn yr IRCE, roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân pan stopiodd un siaradwr, Danny Gavin, fi a dweud wrtha i ei fod wedi fy ngweld yn siarad flynyddoedd yn ôl mewn digwyddiad yn Austin. Mae Danny yn un o brif farchnatwyr y Rhyngrwyd ... yn datblygu ymgyrchoedd marchnata Rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol blaengar ar gyfer Brian Gavin Diamonds. Gyda'i arbenigedd, mae wedi helpu i yrru BGD i rengoedd Cwmnïau E-Fasnach Tyfu Cyflymaf a 1000 Cyflymaf Retailer Rhyngrwyd. Fe wnawn ni