Cydlynu Marchnata Byd-eang ar gyfer Un Brand mewn 23 Gwlad

Amser Darllen: 3 Cofnodion Fel brand byd-eang, nid oes gennych un gynulleidfa fyd-eang. Mae eich cynulleidfa yn cynnwys nifer o gynulleidfaoedd rhanbarthol a lleol. Ac o fewn pob un o'r cynulleidfaoedd hynny mae straeon penodol i'w dal a'u hadrodd. Nid yw'r straeon hynny'n ymddangos yn hudol yn unig. Rhaid cael menter i ddod o hyd iddynt, eu dal, ac yna eu rhannu. Mae'n cymryd cyfathrebu a chydweithio. Pan fydd yn digwydd, mae'n offeryn pwerus i gysylltu'ch brand â'ch cynulleidfaoedd penodol. Felly sut ydych chi

Y Tir Addawol: Marchnata Proffidiol a Chynaliadwy ROI Just Ahead

Amser Darllen: <1 munud Croeso i'r hyn y mae technolegwyr marchnata yn ei alw'n Cyfnod Profiad y Cwsmer. Erbyn 2016,. Ffynhonnell: Gartner Wrth i ymddygiad a thechnolegau defnyddwyr barhau i esblygu, mae angen i'ch strategaethau marchnata cynnwys alinio â thaith y cwsmer. Bellach mae cynnwys llwyddiannus yn cael ei yrru gan brofiadau - pryd, ble a sut mae cwsmeriaid ei eisiau. Profiad cadarnhaol ym mhob sianel farchnata yw'r allwedd bwysicaf i'r esblygiad hwn. Mae Widen wedi archwilio'r ffenomen hon yn eu diweddar

Sut i Ddefnyddio Adrodd Straeon Gweledol yn Effeithiol ar gyfer Eich Brand yn 2015

Amser Darllen: 2 Cofnodion Er y gallai'r adrodd straeon gweledol bywiog fod yn newydd, nid yw'r syniad o farchnata gweledol. Mae 65% o'r boblogaeth gyffredinol yn ddysgwyr gweledol, ac nid yw'n gyfrinach mai delweddau, graffeg a ffotograffau yw rhai o'r cynnwys mwyaf poblogaidd ar draws rhwydweithiau cymdeithasol. Mae marchnatwyr yn cael eu marchnata gweledol gam ymhellach trwy ddatblygu a mireinio'r cysyniad o adrodd straeon gweledol lle rydyn ni'n defnyddio delweddaeth i adrodd stori. Pam Mae Adrodd Straeon Gweledol yn Gweithio? Mae gwyddoniaeth yn dweud

PrawfHQ: Prawf Ar-lein ac Awtomeiddio Llif Gwaith

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae ProofHQ yn feddalwedd prawf ar-lein wedi'i seilio ar SaaS sy'n symleiddio'r broses o adolygu a chymeradwyo cynnwys ac asedau creadigol fel bod prosiectau marchnata yn cael eu cwblhau'n gyflymach a gyda llai o ymdrech. Mae'n disodli prosesau e-bost a chopïau caled, gan roi offer i dimau adolygu adolygu cynnwys creadigol ar y cyd, ac offer marchnata rheolwyr prosiect i olrhain adolygiadau sydd ar y gweill. Gellir defnyddio prawf-brawf ar draws yr holl gyfryngau gan gynnwys print, digidol a chlywedol / gweledol. Yn nodweddiadol, mae asedau creadigol yn cael eu hadolygu a'u cymeradwyo gan ddefnyddio

Sut mae Rheoli Asedau Digidol yn Effeithio ar Reoli Cynnwys

Amser Darllen: <1 munud Mewn swyddi blaenorol, rydym wedi trafod Beth yw Rheoli Asedau Digidol, Pam mae Rheoli Asedau Digidol yn hanfodol i Farchnata yn Gyffredinol, yn ogystal â Sut i Gyfiawnhau Treuliau Rheoli Asedau Digidol. Yn yr ffeithlun hwn o Widen, maent yn manylu ar fanylion penodol sut y bydd rheoli asedau digidol yn eich helpu i ddefnyddio strategaeth rheoli cynnwys fwy effeithlon. Yn benodol, mae cartrefu a monitro'ch cynnwys mewn ystorfa ganolog yn llawer mwy effeithlon na chael cynnwys wedi'i wasgaru ar draws