Cipolwg rhyfeddol ar Sut mae Cudd-wybodaeth yn Seiliedig ar Leoliad yn Helpu Marchnata Moduron

Ychydig flynyddoedd yn ôl, bûm mewn hyfforddiant ar argymhelliad fy ffrind Doug Theis ar rwydweithio. Doug yw'r rhwydweithiwr gorau rwy'n ei wybod felly roeddwn i'n gwybod y byddai mynychu yn talu ar ei ganfed ... ac fe wnaeth. Yr hyn a ddysgais oedd bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o roi gwerth ar y cysylltiad uniongyrchol, yn hytrach na'r cysylltiad anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn fynd allan a cheisio cwrdd â phob cwmni technoleg marchnata i weld a ydyn nhw

Dyfodol Disglair Manwerthu

Er bod y mwyafrif o feysydd wedi gweld plymio enfawr mewn cyfleoedd cyflogaeth gyda datblygiadau mewn technoleg, mae cyfleoedd gwaith manwerthu ar gynnydd ar hyn o bryd ac yn edrych i fod yn ddewis diogel ar gyfer y dyfodol. Mae un o bob pedair swydd yn yr Unol Daleithiau yn y diwydiant manwerthu, ond mae'r diwydiant hwn yn cynnwys llawer mwy na gwerthiannau yn unig. Mewn gwirionedd, mae dros 40% o'r swyddi ym maes manwerthu yn swyddi heblaw gwerthiannau. Y 5 gyrfa sy'n codi orau

Adroddiad SoDA 2013 - Cyfrol 2

Mae rhifyn cyntaf adroddiad SoDA 2013 bellach yn agosáu at bron i 150,000 o olygfeydd a lawrlwythiadau! Mae ail randaliad y cyhoeddiad bellach yn barod i'w weld. Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys cyfuniad trawiadol o ddarnau arweinyddiaeth meddwl, cyfweliadau craff a gwaith gwirioneddol ddyfeisgar a grëwyd ar gyfer brandiau gorau fel Nike, Burberry, Adobe, Whole Foods, KLM a Google. Ymhlith y cyfranwyr mae awduron gwadd nodedig o frandiau sglodion glas, ymgynghoriaethau a chychwynau arloesol, yn ogystal â goleuadau o SoDA