Terminoleg Dylunwyr: Ffontiau, Ffeiliau, Acronymau a Diffiniadau Cynllun

Terminoleg gyffredin a ddefnyddir gan ddylunwyr graffeg a chynlluniau ar gyfer y we ac argraffu.

Amser a Dreuliwyd ar Ganlyniadau Profiad y Defnyddiwr mewn Gwerthiannau Uwch

Datgelodd Adroddiad Arolwg Profiad Defnyddiwr Econsultancy, a gynhaliwyd ar y cyd â WhatUsersDo - safle ymchwil defnyddioldeb ar-lein a phrofiad defnyddiwr - gryn ystadegyn. Mae 74% o fusnesau yn credu bod profiad y defnyddiwr yn allweddol ar gyfer gwella gwerthiant, trosiadau a theyrngarwch. Beth yw Profiad y Defnyddiwr? Yn ôl Wikipedia: Mae profiad y defnyddiwr (UX) yn cynnwys emosiynau unigolyn ynghylch defnyddio cynnyrch, system neu wasanaeth penodol. Mae profiad y defnyddiwr yn tynnu sylw at agweddau arbrofol, affeithiol, ystyrlon a gwerthfawr rhyngweithio dynol-cyfrifiadur a

5 Ffordd Hawdd i Wella Darllenadwyedd eich Gwefan

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn darllen gwefannau yn yr ystyr nodweddiadol. Mae pobl yn sganio erthyglau o'r top i'r gwaelod ac yn dal penawdau, bwledi, delweddau, geiriau allweddol ac ymadroddion y maen nhw'n gwylio amdanyn nhw. Os hoffech chi wella'r ffordd y mae darllenwyr yn defnyddio'ch cynnwys, mae yna ffyrdd i wneud y gorau o'ch cynllun. Rhowch destun tywyll ar gefndir gwyn. Efallai y bydd lliwiau cefndir meddal eraill yn gweithio, ond mae cyferbyniad yn allweddol, gyda'r ffont yn dywyllach na'r cefndir. Rhowch gynnig ar fwy,

Tipio Blog: Blogosffer Alpesh Nakars

Mae'r ychydig wythnosau diwethaf wedi bod yn greulon. Rydw i wedi cychwyn prosiect Wiki i gadw i fyny gyda'r prosiectau rydw i'n eu gwneud, rydw i wedi cyflogi datblygwr ifanc i'm cynorthwyo, rydw i wedi ymddiswyddo o'm cyflogwr ac wedi derbyn swydd newydd gyda chychwyn lleol. Nid wyf am losgi unrhyw bontydd gyda fy nghyflogwr blaenorol (yr oeddwn i wrth fy modd yn gweithio gyda nhw ac ar eu cyfer) felly rwyf wedi cael fy mriwio mewn sgyrsiau gyda gweithwyr, arweinwyr, a chwpl o gleientiaid arbennig