Bydysawd Cyfryngau Cymdeithasol: Beth oedd y Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol Mwyaf yn 2020?

Mae maint yn bwysig a hoffem ei gyfaddef ai peidio. Er nad fi yw'r ffan fwyaf o lawer o'r rhwydweithiau hyn, wrth i mi weld fy rhyngweithio - y llwyfannau mwyaf yw'r lle rwy'n treulio fy amser mwyaf. Mae poblogrwydd yn sbarduno cyfranogiad, a phan rydw i eisiau cyrraedd fy rhwydwaith cymdeithasol presennol, y llwyfannau poblogaidd lle gallaf eu cyrraedd. Sylwch y dywedais yn bodoli. Ni fyddwn byth yn cynghori cleient neu berson i anwybyddu'r

Freshchat: Sgwrs a Chatbot Unedig, Amlieithog, Integredig Ar Gyfer Eich Gwefan

P'un a ydych chi'n gyrru yn arwain at eich gwefan, ymgysylltu â siopwyr, neu ddarparu cefnogaeth i gwsmeriaid ... mae disgwyl iddyn nhw y dyddiau hyn fod gan bob gwefan allu sgwrsio integredig. Er bod hynny'n swnio'n syml, mae yna lawer o gymhlethdod gyda sgwrsio ... o staffio'r sgwrs, goddef sbam, ymateb yn awtomatig, llwybro ... gall fod yn dipyn o gur pen. Mae'r mwyafrif o lwyfannau sgwrsio yn eithaf syml ... dim ond ras gyfnewid rhwng eich tîm cymorth a'r ymwelydd â'ch gwefan. Mae hynny'n gadael enfawr

COVID-19: Cyfryngau Pandemig a Chymdeithasol Corona

Po fwyaf y mae pethau'n newid, po fwyaf y maent yn aros yr un peth. Jean-Baptiste Alphonse Karr Un peth da am gyfryngau cymdeithasol: nid oes angen i chi wisgo masgiau. Gallwch chi ysbeilio unrhyw beth ar unrhyw adeg neu'r amser fel sy'n digwydd yn ystod yr amseroedd taro COVID-19 hyn. Mae'r pandemig wedi dod â rhai ardaloedd i ganolbwynt miniog, miniogi ymylon crwn, ehangu'r erlidiau, ac, ar yr un pryd, pontio rhai bylchau. Mae'r toiledau fel meddygon, parafeddygon, a'r rheini

Beth Yw'r Ystadegau Rhyngrwyd Diweddaraf ar gyfer 2018

Er iddo gael ei ddatblygu o ganol yr 80au, ni chafodd y Rhyngrwyd ei fasnacheiddio'n llawn yn yr Unol Daleithiau tan 1995 pan ollyngwyd y cyfyngiadau diwethaf er mwyn i'r Rhyngrwyd gario traffig masnachol. Mae'n anodd credu fy mod i wedi bod yn gweithio ar y Rhyngrwyd ers ei sefydlu'n fasnachol, ond mae gen i'r blew llwyd i'w brofi! Rwy'n wirioneddol lwcus fy mod wedi gweithio i gwmni yn ôl bryd hynny a welodd y cyfleoedd a thaflu fy mhen i mewn