Beth yw marchnata feirysol? Rhai Enghreifftiau a Pham Roeddent yn Gweithio (neu Ddim yn Gweithio)

Gyda phoblogrwydd cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn gobeithio bod mwyafrif y busnesau yn dadansoddi pob ymgyrch y maent yn ei gweithredu gyda'r gobaith y bydd yn cael ei rhannu ar lafar gwlad i gynyddu ei chyrhaeddiad a'i nerth. Beth yw marchnata firaol? Mae marchnata firaol yn cyfeirio at dechneg lle mae strategwyr cynnwys yn dylunio cynnwys yn bwrpasol sy'n hawdd ei gludo ac yn ddeniadol iawn fel ei fod yn cael ei rannu'n gyflym gan lawer o bobl. Y cerbyd yw'r gydran allweddol -