Beth yw SMS? Negeseuon Testun a Diffiniadau Marchnata Symudol

Beth yw SMS? Beth yw MMS? Beth yw codau byr? Beth yw Allweddair SMS? Gyda Marchnata Symudol yn dod yn fwy prif ffrwd roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn syniad da diffinio rhai o'r termau sylfaenol a ddefnyddir yn y diwydiant marchnata symudol. SMS (Gwasanaeth Negeseuon Byr) - Safon ar gyfer systemau negeseuon teleffoni sy'n caniatáu anfon negeseuon rhwng dyfeisiau symudol sy'n cynnwys negeseuon byr, fel arfer gyda chynnwys testun yn unig. (Neges Testun) MMS (Negeseuon Amlgyfrwng