Celtra: Awtomeiddio'r Broses Dylunio Ad Creadigol

Yn ôl Forrester Consulting, ar ran Celtra, mae 70% o farchnatwyr yn treulio mwy o amser yn creu cynnwys hysbysebu digidol nag y byddai'n well ganddyn nhw. Ond nododd ymatebwyr y bydd awtomeiddio cynhyrchu creadigol yn cael effaith fawr dros y pum mlynedd nesaf ar ddylunio ad creadigol, gyda'r effaith fwyaf ar: Nifer yr ymgyrchoedd hysbysebu (84%) Gwella effeithlonrwydd prosesau / llif gwaith (83%) Gwella perthnasedd creadigol ( 82%) Gwella ansawdd creadigol (79%) Beth yw Llwyfan Rheoli Creadigol? Llwyfan rheoli creadigol